ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า แพคเกจทัวร์พม่า ราคาโปรโมชั่นพิเศษ

บริการจัดนำเที่ยวทัวร์พม่า เที่ยวพม่า บริการคุณภาพ ไกด์เชียวชาญ ราคาพิเศษ ที่พักคัดสรรอย่างดี

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

บริการจัดนำเที่ยวทัวร์พม่า เที่ยวพม่า แพคเกจทัวร์พม่า บริการคุณภาพ ไกด์เชียวชาญ ราคาพิเศษ ที่พักคัดสรร สามารถจัดแบบกรุ๊ปส่วนตัวได้ อิสระเลือกวันเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุอินแขวน) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา อย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป 
 
เจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 
พระราชวังบุเรงนอง  ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ 
 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ
 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง
 
มหาวิชยเจดีย์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีก สองเส้น ลักษณะเด่นของมหาวิชยเจดีย์ ห้องโถงอลังการ เจดีย์สีขาว-ทอง เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระ พุทธเจ้า ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์
 
เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง ไหว้พระขอพรทำธุรกิจทางการค้า
 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108
 
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
 
เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดยตามตำนานเล่าว่า ท่านเป็นนัตเจ้าหญิงเชื้อสายไทใหญ่ที่ทรงศรัทธาพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และโปรดการสวดมนต์นั่งสมาธิ
 
วัดงาทัตจี มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
 
วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี วัดซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร์ พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง
 
ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ประเทศพม่า

พม่า หรือ เมียนมา  มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย
บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ามีประชากรราว 54 ล้านคน มีเมืองหลวงคือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง
 
อารยธรรมช่วงต้นของพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และเป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสั้น ๆ[ ต่อมา ในต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่พม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2491

ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์พม่า

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี พม่า

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี พม่า...

เจดีย์ชินพิวเม hsinbyume pagoda หรือ เจดีย์เมียะเต็งดาน mya ...

วัดที่โลมี่นโล (Htilominlo Temple)

วัดที่โลมี่นโล (Htilominlo Temple)...

สร้างด้วยอิฐ วัดนี้เป็นที่รู้จักสำหรับประติมากรรมปูนพลาสเทอร...

ระฆังมิงกุน (Mingun bell)

ระฆังมิงกุน (Mingun bell) ...

เป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนั...

เจดีย์มิงกุน (Mingun Pahtodawgyi)

เจดีย์มิงกุน (Mingun Pahtodawgyi) ...

เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระเจ้าปดุง...

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)...

เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก...

วัดดะมะยานจี้  (Dhammayangyi Temple)

วัดดะมะยานจี้ (Dhammayangyi Temple) ...

เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเ...

วัดอนันดา (Ananda Temple)

วัดอนันดา (Ananda Temple) ...

มหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า เริ่มสร้า...

เจดีย์ชเวสิกอง (Shwesandaw Pagoda)

เจดีย์ชเวสิกอง (Shwesandaw Pagoda)...

เจดีย์ชเวสิกองเป็นเจดีย์ที่สวยสดงดงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่...

วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery )

วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery ) ...

วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery ) ซึ่งเป็นวัดใหญ่...

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)...

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ตั้งอยู่เมืองมัณฑะเลย์ เป็นวัดที...

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY)

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) ...

พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ...

พระราชวังมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE)

พระราชวังมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) ...

พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ...

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี Swe Taw Myat Pagoda

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี Swe Taw Myat Pagoda...

วัดซเวตอเมียตหรือเมียตเซดอร์ พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีล...

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda...

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า...

พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda

พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda ...

เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden...


^
TOP