เจดีย์ชินพิวเม หรือ เจดีย์เมี๊ยเต็งดาน Hsinbyume Pagoda

เจดีย์ชินพิวเม หรือ เจดีย์เมี๊ยเต็งดาน Hsinbyume Pagoda

ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวเม หรือ เจดีย์เมี๊ยเต็งดาน (Hsinbyume Pagoda) หรือคนไทยเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเจดีย์พญาเธียรดาน ตั้งอยู่ในเมืองมิงกุน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐสะกายริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี ประเทศเมียนมา เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอมรปุระ ปี พ.ศ.2359 เจดีย์ชินพิวเมจึงถูกจัดให้อยู่ในศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเลย์ เจดีย์ชิวพินเมมีลักษณะเป็นชั้นๆสีขาว เจดีย์สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่น  ซึ่งเป็นการสร้างจำลองแบบจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ บันไดสำหรับการเสด็จจากดาวดึงส์ วิมานของเทวดาบนสวรรค์และที่อยู่ของมนุษย์ต่างๆเช่นนาคที่ตีนเขาพระสุเมรุสัตตบริภันฑ์ ซึ่งได้แก่กำแพงในผังกลมรายรอบเจดีย์ประธาน โดยเจดีย์องค์นี้ถือได้ว่าเป็นการจำลองจักรวาลที่สมบูรณ์ที่สุดในศลปะพม่า ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างเฉพาะในศิลปะสมัยอมรปุระ-มัณฑะเล

 

ค้นหา : ทัวร์พม่า พม่า เจดีย์ชินพิวเม ทัวร์เอเชียทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP