ทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake ประเทศตูนิเซีย

ทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake ประเทศตูนิเซีย

ทะเลสาบเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake

ทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake คำว่า   Chott ภาษาตูนิเซียแปลว่าทะเลสาบที่เหือดแห้งตลอดฤดูร้อน แต่บางครั้งยังคงมีน้ำเหลืออยู่ในฤดูหนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มีบริเวณพื้นที่กว้างขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร และเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนเป็นพื้นดินทำให้เกิดการตกผลึกเป็นเกลือฝังลึกลงใต้พื้นผิว บริเวณนี้ห่างจากประเทศแอลจีเรียประมาณ 150 กิโลเมตร

ทัวร์แนะนำ ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนีเซีย https://www.planetworldwide.com/Tunisia-10-Days-909.html

ค้นหา : ทัวร์ตูนีเซีย ทัวร์ตูนิเซีย ทะเลเกลือในทะเลทราย ทัวร์ตะวันออกกลาง



Advertise


^
TOP