ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1.ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับกับผู้ที่เข้ามาใช้งาน (“ผู้ใช้บริการ”) เว็บไซต์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Planetworldwide.com แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันของ Planetworldwide.com ผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

การนำเสนอผลิตภถัณฑ์ รวมทั้งการบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับปรุงเนื้องหา รวมทั้ง ราคา เงื่อนไขบริการ ให้ผู้บริการยึดข้อมูล ณ เวลาปัจจุบันเป็นหลัก

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อมูล ของแต่ละผลิตภัณฑ์ การบริการ นั้นๆ ที่ได้ระบุชัดเจน ลูกค้าอ่าน ทำความความเข้าใจตรงกันก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

2.การบริการข้อมูล

Planetworldwide.com เป็นเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (“ข้อมูล”) โดย Planetworldwide.com ได้รับสิทธิจากหน่วยงาน หรือบุคลล ("ผู้เผยแพร่") ในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้บริการไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลฯ

3.ความรับผิดชอบ

Planetworldwide.ccom รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตามระบุในข้อมูลของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ ภายใต้กฏหมายของประเทศไทยเท่านั้น

Planetworldwide.com ไม่มีความรับผิดต่อท่านและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว

Planetworldwide.com ไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือที่ได้จากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงก์จากเว็บไซต์เหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม

Planetworldwide.com ไม่รับผิดชอบเนื้อหาจากสมาชิกประเภทผู้เผยแพร่ ที่เป็นเนื้อหากระทำผิดข้อกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดสิทธ์ของบุคลลอื่นๆ เนื่องจากเป็นส่วนของความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่ตามเงื่อนไข โดยผู้ร้องทุกข์ สามารถแจ้งปัญหา ข้อพิพาทผ่านทางช่องทางการติดต่อ เพื่อระงับการเผยแพร่ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของกฎหมายประเทศไทย

ทัวร์คุณภาพ..ใส่ใจทุกรายละเอียด

คุ้มค่า คุ้มราคา ประทับใจ

"สร้างสรรค์ ทัวร์คุณภาพ"

ทีมงานคุณภาพ มั่นใจดำเนินงานกว่า 15ปี

planetworldwide

ทีมงานบริหารแบบมืออาชีพ

ทีมงานแพลนเนท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการณ์ ปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา เพื่อการบริการที่ดีที่สุด

planetworldwide

เน้นความสะดวกสบาย

เราใส่ใจเลือกโรงแรมที่พัก ที่ดีทีสุดในระดับมาตรฐานเดียวกัน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว จัดโปรแกรมทัวร์ให้การเหนื่อยล้าน้อยที่สุด

Planetworldwide

ความรับผิดชอบในงานบริการ

มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้า ประทับใจ และมั่นใจการบริการของเรา

Planetworldwide

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เราตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในงานบริการ และรับผิดชอบต่องานบริการต่อลูกค้าของเรา


^
TOP