ทัวร์ลาว เที่ยวลาว คุ้มค่าการเดินทาง

ทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว บริการคุณภาพ เน้นเที่ยวแกรนด์ทัวร์ ไม่เร่งรีบ ที่พักคัดสรร อย่างดี

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เที่ยวเวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง หลากหลายเส้นทาง บริการคุณภาพ ราคาพิเศษ มีหลายโปรแกรมเดินทาง ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี วัดใหม่สุวรรณภูมาราม น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช บ้านผานม พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย ถนนโรตี ถ้ำจัง สระมรกต ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวังเก่า หอพระบาง พระธาตุหมากโม ล่องเรือแม่น้ำโขง พระธาตุพูสี

ประเทศลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ลาวหรือชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับจีน ทางทิศเหนือ ติดกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดกับไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง มีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเวียงจันทน์
 
ลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกและร่ำรวยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

สถานที่เที่ยวลาวน่าสนใจ

วัดพระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ประเทศลาว มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีทอง ปัจจุบันวัดพระธาตุหลวงได้เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ
 
หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
 
อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบ ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง
 
วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน ป่าไม้สมบูรณ์ ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
 
ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียง คำว่า "จัง" ภาษาท้องถิ่นหมายถึง หนาวเย็นจนตัวสั่น ส่วนอีกความหมายมาจากเรื่องเล่าที่ว่า ในสมัยศตวรรษที่19 ถ้ำนี้ชาววังเวียงใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว จากการปล้นสะดมของทหารจีนฮ่อ คำว่า "จัง" ในสถานการณ์นั้นก็เลยหมายถึง "ความอดทน" นำท่านเดินเข้าชมภายในถ้ำ ที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีสะพาน มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา สัมผัสความเย็นสบายภายในถ้ำ ยิ่งเดินเข้าไปลึกเข้าไป ความเย็นฉ่ำยิ่งเพิ่มขึ้น
 
ถ้ำช้าง เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย มีน้ำซึมตลอด ภายในถ้ำมีขนาดไม่ลึกมาก แต่มีหินงอกเป็นรูปช้างภายในถ้ำด้านใน และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไว้
 
น้ำตกตาดแส้ หนึ่งในน้ำตกลาวที่สวยที่สุด มีน้ำไหลผ่านหน้าผาหินปูนที่น่าทึ่งในหลาย ๆ ระดับ ก่อนที่จะไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่
 
ถนนคนเดินหลวงพระบาง บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เป็นตลาดขายของพื้นเมืองชาวบ้านหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกชมซื้อ สินค้าในบรรยากาศ สีสันยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง
 
วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น
 
พระราชวังเก่า หรือ พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) หลวงพระบาง เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ท่านทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้จนสิ้นพระชนม์  ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงดงาม เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมล้านช้าง โดยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนที่นี่เป็น หอพิพิธภัณฑ์หลวง โดยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ พระพุทธรูป เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต จุดท่องเที่ยวสำคัญในพระบรมมหาราชวังก็คือ โรงละครพระลักษณ์-พระราม, หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
 
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่ สุวันนะพูมาราม) เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสีทองสวยงามที่สุด กำแพงนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวมาก่อน อุโบสถของวัดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกัน ห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง กำแพงพระระเบียงด้านหน้า ทำเป็นลายรดน้ำปิดทองเล่าเรื่องรามายณะและพระเวสสันดรชาดก พระบางเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวัง 
 
วัดวิชุนราช หรือ วัดพระธาตุหมากโม  มีเอกลักษณ์ที่พระธาตุมีทรงกลมคว่ำต่างจากวัดอื่น วัดพระธาตุหมากโม ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว ปี พ.ศ. 2343 เกิดการโจมตีจากพวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อ ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง กระทั่ง พ.ศ. 2441 จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ในวัดแห่งนี้ จุดเด่นของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภูแขวงจำปาศักดิ์ ในเขตลาวภาคใต้
 
น้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ 
 
วัดสระเกษ หรือ วัดศีรษะเกศสตสหัสสาราม วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเวียงจันทน์ วัดศรีสะเกศ แห่งนี้นั้นได้มีการสร้างขึ้นใน ค.ศ.1818 ตรงกลางของวัดศรีสะเกศนั้นจะเป็นโบสถ์ล้อมรอบด้วยระเบียงคต มีความสวยงาม ในระเบียงคดได้นำพระพุทธรูปมีลักษณะเดียวกันมาประดิษฐานไว้รอบจำนวนถึง 120 องค์ ทั้งผนังรอบๆ ก็มีช่องที่เรียกว่า "ช่องกุด" ไว้บรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กกว่า มีจำนวนถึง 9,168 ช่อง เรียงรายรอบผนังทั้ง 4 ด้าน สร้างแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือแบบล้านช้าง
 

 

ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ลาว

น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหลวงพระบาง...

น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ...


^
TOP