ทัวร์เลบานอน ท่องเที่ยวเลบานอน เที่ยวประทับใจ

ทัวร์เลบานอน เที่ยวเลบานอน คุ้มค่าการเดินทาง ชมความอลังการโบราณสถานเก่าแก่ทีสุดในโลกแห่งหนึ่ง โรงแรมที่พัก คัดสรร อย่างดี ราคาสุดคุ้ม ไกด์เชี่ยวชาญจริง ทัวร์เลบานอน เที่ยวประทับใจ

ทัวร์เลบานอน แนะนำ

ทัวร์เลบานอน แกรนด์ทัวร์เลบานอน 8วัน
โรงแรมทัวร์เลบานอน ที่พักที่พักดีระดับทัวร์ที่พักสวย 5คืน
20 - 27 มี.ค.

Emirates
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
99,900

ประเทศเลบานอน

เลบานอน  Lebanon หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐ Republic of Lebanon เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถือเป็นหนึ่งใน 15 ดินแดนที่ประกอบเป็น แหล่งกำเนิดแห่งมนุษยชาติ เลบานอนมีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียและประเทศอิสราเอล พรมแดนที่ติดกับประเทศอิสราเอล

เมืองหลวงเลบานอน คือ เมืองเบรุต ซึ่งกำลังบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนเดิม เมืองเบรุต มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเชีย อารยธรรมเฮลเลนิสติก เปอร์เซีย โรมัน อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกด้วย) หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา จึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน

สถานที่ท่องเที่ยวเลบานอน

สถานที่ท่องเที่ยวเลบานอน แนะนำเมืองเบรุต เดินเล่นย่านคอร์นิช ถ่ายภาพกับ หินรูปนกพิราบ เสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต ถ้ำไจต้า ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก อนุสาวรีย์พระแม่มารี ณ ยอดเขาฮาริสสา เมืองบริบลอส ชมเมืองโบราณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนักรบครูเซด เมืองไทร์ เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เมืองไซดอน เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเชียน เที่ยวพระราชวังโบราณ พระราชวังไบเทดดีน หมู่บ้านวัฒนธรรมเดอร์ เอล คามาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน เมืองบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน หุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิชา พิพิธภัณฑ์ โกบราน คาลิ โบราน เป็นต้น ทริปเลบานอน จะทำให้คุณประทับใจ และชื่นชอบประเทศเลบานอน

เมืองเบรุต เมืองหลวงเลบานอน

เมืองเบรุต มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเชีย อารยธรรมเฮลเลนิสติก เปอร์เซีย โรมัน อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกด้วย) หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา จึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี 2009 ย่านคอร์นิช เดินชมสองข้างทางเต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ แวะถ่ายภาพกับ หินรูปนกพิราบ เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต ชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเมืองเบรุต สุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque เป็นมัสยิดที่สร้างให้คล้ายสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่อิสตันบูล เที่ยวถ้ำไจต้า ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ำสะอาดซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก อนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริดทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุต เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเริ่มในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวมศิลปวัตถุโบราณของ Raymond Weill

 

เมืองบริบลอส เลบานอน เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

ชมเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก ชมเมืองโบราณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนักรบครูเซด

เมืองไทร์ เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน

เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร์ นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่า เฮโรโดตัส ซึ่งได้รับสมญานามว่า บิดาแห่งประวัติศาสตร์ ชมโบราณสถานเมืองไทร์ โรมัน ฮิปโปโดรม ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979

เมืองไซดอน

เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเชียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่สามรองจากไบบลอส และ ไทร์ ประเทศเลบานอน ชมด้านนอกปราสาททะเล สร้างโดยนักรบครูเสด ชมพระราชวังไบเทดดีน พระราชวังถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเดอร์ เอล คามาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนในช่วง ศตวรรษที่ 16-18

เมืองบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน

วิหารโบราณเมืองบาลเบค ประกอบด้วย วิหารแรกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า Jupiter บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง วิหารโบราณที่สูงที่สุดในโลก วิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหินแกรนิตที่นำมาจากอียิปต์ เป็นหินตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

เมืองเชคก้า

หุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มาก ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดังของโลกมีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา

ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์เลบานอน

ชมถ้ำไจต้า Jeita Grotto ถ้ำที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเบรุต เลบานอน

ชมถ้ำไจต้า Jeita Grotto ถ้ำที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ทางเหนือของเ...

ถ้ำไจต้า (Jeita Grotto) เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ได้ขึ้นชื่อว...

ข่าน เอล ฟราน Khan al-Franj ที่พักของคาราวานในอดีตแห่งเลบานอน

ข่าน เอล ฟราน Khan al-Franj ที่พักของคาราวานในอดีตแห่งเลบานอ...

ข่าน เอล ฟราน Khan al-Franj บริเวณที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่...

เดอร์ เอล คามาร์ Deir El Qamar ศูนย์กลางประเพณีวัฒนธรรมแห่งเลบานอน

เดอร์ เอล คามาร์ Deir El Qamar ศูนย์กลางประเพณีวัฒนธรรมแห่งเ...

หมู่บ้านวัฒนธรรม เดอร์ เอล คามาร์ (Deir El Qamar) เป็นบ้านเก...

พระราชวังไบเทดดีน สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอน

พระราชวังไบเทดดีน สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 1...

พระราชวังไบเทดดีน เป็นสถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีนจัดได้ว...

ยุทธการปิดล้อมไซดอน Siege of Sidon เหตุการณ์การสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของเลบานอน

ยุทธการปิดล้อมไซดอน Siege of Sidon เหตุการณ์การสู้รบครั้งสำค...

ยุทธการปิดล้อมไซดอน เป็นเหตุการณ์การสู้รบครั้งสำคัญในประวัติ...

ปราสาททะเลเมืองไซดอน Sidon Sea Castle ป้อมปราสาทเก่าแก่แห่งเลบานอน

ปราสาททะเลเมืองไซดอน Sidon Sea Castle ป้อมปราสาทเก่าแก่แห่งเ...

ปราสาททะเลเมืองไซดอน สร้างโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเก...

โบราณสถานอนุสาวรีย์พระแม่มารี หรือ สุภาพสตรีแห่งเลบานอน

โบราณสถานอนุสาวรีย์พระแม่มารี หรือ สุภาพสตรีแห่งเลบานอน...

อนุสาวรีย์พระแม่มารี เป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของชาวคริสต...

มัสยิดบลู หรือ โมฮัมหมัดมัสยิด มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเลบานอน

มัสยิดบลู หรือ โมฮัมหมัดมัสยิด มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเลบานอน...

มัสยิดบลูเมืองเบรุต เป็นมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรีย์ข...

ประเทศเลบานอน

ประเทศเลบานอน...

ประเทศเลบานอน (สาธารณรัฐเลบานอน) ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันต...


^
TOP