เดอร์ เอล คามาร์ Deir El Qamar ศูนย์กลางประเพณีวัฒนธรรมแห่งเลบานอน

เดอร์ เอล คามาร์ Deir El Qamar ศูนย์กลางประเพณีวัฒนธรรมแห่งเลบานอน

หมู่บ้านวัฒนธรรม เดอร์ เอล คามาร์ (Deir El Qamar) บริเวณที่แห่งนี้เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 มีผู้ปกครองเลบานอนนามว่า เอมีร์ ฟาคห์เรดดีน ที่ 2 เข้ามามีอำนาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บ้านประกอบไปด้วยมัสยิด และพระราชวังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และอาคารบริหารราชการยุคศตวรรษที่ 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์กลางของประเพณีวัฒนธรรมและวรรณกรรมแห่งเลบานอน ทั้งยังเป็นหมู่บ้านแรกในเลบานอนที่ได้มีการบริหารจัดการในระบบเขตเทศบาลเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1864 และที่นี่เป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงของเลบานอนหลายคน ทั้งนักเขียนและนักการเมือง

 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส https://www.planetworldwide.com/Grand-Lebanon-349.html

 

ค้นหา : หมู่บ้านวัฒนธรรม-เดอร์-เอล-คามาร์ ทัวร์เลบานอน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP