ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน เน้นเที่ยวแกรนด์ทัวร์ เชี่ยวชาญจริง

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน เน้นเที่ยวแกรนด์ทัวร์ บริการคุณภาพ ไกด์เชี่ยวชาญการเดินทาง

ทัวร์ปากีสถาน แนะนำ

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน
ทัวร์แนะนำ (กรุ๊ปเล็ก 10-12ท่าน)
โรงแรมทัวร์ปากีสถาน ที่พักที่พักดีระดับทัวร์ที่พักสวย 3คืน โปรโมชั่นราคาถูกโรงแรมดีเยี่ยม 4คืน

Thai Airways
12วัน | 10คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 13 วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
ทัวร์แนะนำ (กรุ๊ปเล็ก 10-12ท่าน)
โรงแรมทัวร์ปากีสถาน ที่พักที่พักดีระดับทัวร์ที่พักสวย 3คืน โปรโมชั่นราคาถูกโรงแรมดีเยี่ยม 4คืน
12 - 24 ต.ค. / 19 - 31 ต.ค.

Thai Airways
13วัน | 11คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน 2565 สุดคุ้ม บริการนำเที่ยวทัวร์ปากีสถาน เน้นเที่ยวแกรนด์ทัวร์ ที่พักคัดสรร ไกด์เชียวชาญการเดินทางปากีสถาน  บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน นำท่านเที่ยวปากีสถาน ค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียวดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8

สถานที่ท่องเที่ยวปากีสถาน แนะนำ

เหมืองเกลือ อิสลามาบัด ปากีสถาน ถือว่าเป็นเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีมานานกว่าหลายศตวรรษ มีการขุดเกลือออกมาเพื่อขายทำไฟฟ้าและอบอาหาร ปัจจุบันได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 
ตักศิลา เมืองหลวงของแคว้นคันธาระ ปากีสถาน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ถึง 3 เส้นทาง ที่มาบรรจบกัน จากศูนย์กลางอินเดีย จากเปอร์เซีย และจากจีน
 
ธรรมราชิกสถูป เมืองตักสิลา สถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โลก
 
เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลา สร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7
 
เมืองเปชาวาร์ ชมพิพิธภัณฑ์เปชาวร์ เมืองนี้ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคือเมืองปุรุษปุระตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศปากีสถานเป็นเมืองสำคัญมากอีกเมืองบหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาประมาณ 600 ปี หลังพุทธปรินิพพาน
 
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ ตาขท์ อี ไภ สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
 
เมืองหุบเขาสวัต เมืองในที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและแม่น้ำสวัต หรือที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
 
พิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระ
 
คาราโคลัมKarakorum เส้นทางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและปากีสถาน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานสายไหมในอดีต
 
เมืองฮุนซา เพื่อชมบรรยากาศบนยอดเขาอย่างใกล้ชิด จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมด้วยหิมะ
 
ทะเลสาปอัตตาบัด ที่เกิดจากดินสไลด์ และปิดตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำตอนเหนือของหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นทะเลสาปยาว 21กิโลเมตรและลึก 100เมตร
 
ด่านคุนจิราบพาส ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก ข้อตกลงระหว่างปากีสถานและจีน ด่านพรมแดนที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม
 
เมืองกิลกิตเป็นเมืองโบราณในเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่เอเชียถึงเมืองกิลกิต
 
มัสยิดไฟซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง 100,000คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก ชาวตุรกีโดยนำรูปแบบโมเดิร์นอารตมารวมตัวกันอย่างลงตัวแบบกระโจมสีขาวซึ่งเป็นของขวัญจากกษัตริย์ไฟซอลแห่งซาอุดิอารเบียสร้างและมอบให้แด่ชาวปากีสถาน
 

ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ปากีสถาน

ทะเลสาบอัตตาบัต ประเทศปากีสถาน

ทะเลสาบอัตตาบัต ประเทศปากีสถาน...

ทะเลสาบอัตตาบัต ประเทศปากีสถาน ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่า...

สุเหร่าบัดซาฮิ Badshahi Mosque

สุเหร่าบัดซาฮิ Badshahi Mosque...

สุเหร่าบัดซาฮิ สุเหร่าที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่สถานที่หนึ...

มัสยิดไฟซอล Faisal Mosque

มัสยิดไฟซอล Faisal Mosque...

มัสยิดไฟซาล มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน สถาปัตยกรรมที่มีคว...


^
TOP