สุเหร่าบัดซาฮิ Badshahi Mosque

สุเหร่าบัดซาฮิ Badshahi Mosque

สุเหร่าบัดซาฮิ หรือสุเหร่าหลวง ได้รับการกล่าวว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งและมีขนาดใหญ่ที่สุด ด้านหน้าสุเหร่าเป็นลานกว้างมีหอสวดมนต์ที่จุคนได้ราวสองพันคนลานกว้างของมัสยิดนี้จุคนได้ราวห้าหมื่นคน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของปากีสถาน

ทัวร์แนะนำ ทัวร์ปากีสถาน https://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1053

ค้นหา : ทัวร์ปากีสถาน อิสามาบัด ลาฮอร์Advertise


^
TOP