อนุสาวรีย์พระแม่มารี The Shrine of Our Lady of Lebanon

อนุสาวรีย์พระแม่มารี The Shrine of Our Lady of Lebanon

อนุสาวรีย์พระแม่มารี ตอนเหนือของเมืองเบรุต มาถึงบริเวณอ่าวโจนิส ที่นั่นมีอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริด ทาสีขาว สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มีชื่อเรียกกันว่า “สุภาพสตรีแห่งเลบานอน” (Lady of Lebanon) สร้างเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยประเทศฝรั่งเศส

อนุสาวรีย์พระแม่มารี เป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของชาวคริสต์และมุสลิมจากทั่วโลก ใครที่มาเยี่ยมชมจุดนี้ก็ต้องพยายามเดินวนขึ้นไปจากฐานล่างจนถึงยอด อันเป็นฐานที่ตั้งของรูปปั้นพระแม่มารี พร้อมทั้งชมวิวอ่าวโจนิสที่สวยงาม

 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส https://www.planetworldwide.com/Grand-Lebanon-349.html

 

ค้นหา : ทัวร์เลบานอน เมืองเบรุต อนุสาวรีย์พระแม่มารี^
TOP