พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda

พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda

พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินทองลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆที่ตั้งอยู่บนยอดเขา พระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์พม่า http://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1055

ค้นหา : ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน ทัวร์เอเชียทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP