เจดีย์มิงกุน (Mingun Pahtodawgyi)

เจดีย์มิงกุน (Mingun Pahtodawgyi)

เจดีย์มิงกุน (Mingun Pahtodawgyi) หรือเจดีย์จักรพรรดิ์ เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระเจ้าปดุง ว่ากันว่าถ้าเจดีย์นี้สร้างเสร็จจะเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในสุวรรณภูมิ พระองค์ต้องการสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้มาจากพระเจ้ากรุงจีน แค่ส่วนฐานของเจดีย์ก็มีความใหญ่โตมากราวกับเป็นภูเขาอิฐขนาดย่อมๆ ถ้าหากเจดีย์นี้สร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในโลกคือ สูงถึง 152 เมตร แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการสร้างเจดีย์มิงกุนนี้ต้องใช้งบประมาณและแรงงานคนมาก ทำให้พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคตไปก่อนที่เจดีย์จะสร้างเสร็จ หลังจากนั้นเกิดสงคราม เจดีย์จึงถูกทิ้งร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และต่อมาธรรมชาติก็ยังสร้างรอยตำหนิไว้เป็นรอยร้าวที่เจดีย์อีกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อย่างไรก็ดีแม้ว่าที่นี่จะเป็นเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จแต่ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม 

ค้นหา : เจดีย์มิงกุน ทัวร์พม่า พม่าทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP