สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก! ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ อยู่ห่างจากตัวเมืองมัณฑะเลย์ไม่มากนัก สะพานไม้อูเบ็งนั้นมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1850 นอกจากนจะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกแล้ว ยังเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกเช่นกัน เป็นสะพานสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อตอนที่ย้ายเมืองหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ก็ได้นำไม้สักจำนวน 1,086 ต้นมาด้วย และชื่อ ‘อูเบ็ง’ ก็มาจากชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯ ให้มาทำหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้าง ถูกใช้เป็นทางผ่านสำคัญสำหรับคนในท้องถิ่น

 

ค้นหา : ทัวร์พม่า พม่า สะพานไม้อูเบ็ง ทัวร์เอเชีย



ทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP