วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี Swe Taw Myat Pagoda

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี Swe Taw Myat Pagoda

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี หรือวัดซเวตอเมียต พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมพม่าโบราณพุกาม โดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

ค้นหา : ทัวร์พม่า วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี วัดซเวตอเมียต ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP