วัดดะมะยานจี้  (Dhammayangyi Temple)

วัดดะมะยานจี้ (Dhammayangyi Temple)

วัดดะมะยานจี้  (Dhammayangyi Temple) เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู (ค.ศ. 1167–1170)167 ผู้เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดาคือพระเจ้าอลองสิธูและพระเชษฐา จึงเชื่อกันว่าทรงสร้างวัดอันใหญ่โตนี้เพื่อลดทอนบาปของพระองค์พงศาวดารพม่าระบุว่า พระเจ้านะระตูทรงถูกชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งลอบปลงพระชนม์ขณะที่งานก่อสร้างยังดำเนินอยู่ วัดจึงมาสำเร็จหลังรัชกาล วัดนี้ก่อสร้างตามแบบแผนทำนองเดียวกับอานานดาพะย่า ศาสนสถานอีกแห่งในเมืองเดียวกัน มีการเอาอิฐมาก่อปิดในอาคารวัดไว้โดยไม่ปรากฏเหตุผล จึงมีเฉพาะมุขทั้งสี่และระเบียงภายนอกที่เข้าถึงได้ในปัจจุบัน                                   

ค้นหา : ทัวร์พม่า พม่า วัดดะมะยานจี้ ทัวร์เอเชียทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP