สุสานถังเฉียนหลิง

สุสานถังเฉียนหลิง

 

สุสานถังเฉียนหลิง


สุสานถังเฉียนหลิง เป็นที่ฝังพระศพของฮ่องเต้จีนถึง 2 พระองค์ ได้แก่ "ฮ่องเต้ถังเกาจง" และจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ "พระนางบูเช็กเทียน" เป็นสุสานเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ไม่เคยถูกขโมยขุดมาก่อน นักโบราณคดีที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในสุสานดังกล่าว ก็ได้ค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของตำหนักล่างว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีกำแพงหนาล้อมอยู่ 2 ชั้น ซึ่งกำแพง 4 ด้านรวมกันมีความยาวกว่า 380 เมตร สุสานถังเฉียนหลิง น่าจะเต็มไปด้วยของล้ำค่าในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเคยมีนักโบราณวัตถุประเมินไว้ว่า ในสุสานนี้ น่าจะมีโบราณวัตถุที่มีค่าไม่น้อยกว่า 500 ตัน
สถานถังเฉียนหลิง มีลักษณะเป็นลานกว้าง และมีรูปปั้นทหารยืนเรียงรายสองข้างทาง โดยมีวิวทิวทัศน์ของภูเขาเป็นพื้นหลังที่มีความสวยงาม
 

ค้นหา : สุสานถังเฉียนหลิง ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP