ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 085 845 25 32 เพิ่มเพื่อน
รหัสทัวร์ :1040 พิมพ์ข้อมูลเมื่อ: 2023-12-08 10:06:24 ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

7คืน
yes ตั๋วเครื่องบิน

yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
yes เน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Air Asia
8วัน | 7คืน

Tour Highlights

ชมความงามธรรมชาติ ที่ถูกซ่อนเร้น ของแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ได้คำยกย่องว่า China Antelope Canyon ชมความสวยงามของน้ำตกหูโข่ว มรดกโลก UNESCO น้ำตกใหญ่อับดับ 2 ของจีน เที่ยวซีอาน ชมสุสานทหารดินเผา มรดกโลก UNESCO ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน มรดกโลก UNESCO วัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า UNESCO ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน เที่ยวชมศาลไคฟง สถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น *เที่ยวเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

1. วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซีอาน - จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง

07.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 3- 4 เคาเตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

09.45 น.ออกเดินทางสู่ นครซีอาน  เที่ยวบินที่ FD588 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)

14.35 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองซีอาน เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์"

นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง เมืองซีอาน

เย็น      รับประทานอาหารเย็น

โรงแรมที่พัก ............ หรือเทียบท่าระดับ 5 ดาว
 
2. วันที่สอง เมืองเหยียนอัน - แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว - ถนนคนเดินเมืองเหยียนอัน

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า       เดินทางสู่เมืองเหยียนอัน (ใช้เวลาเดินทาง 4ชม.) เมืองเหยียนอัน เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาตร์ เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติพรรคอมมินิสต์ของจีน ใน ปี พ.ค.2478 และเป็นเมืองอดีตที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      เที่ยวชมแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ชมความมหัศจรรย์ของหุบเขา มีที่ความแปลกประหลาดของซอกหินต่างๆ ตามร่องหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการเผยแพร่ภาพสถานที่นี้ โดยช่างภาพชื่อ Chang Bo ทางอินเตอร์เนท ทำให้สถานที่นี้ได้รับยกย่อง เป็น China Antelope Canyon คล้ายกับ แอนตีโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
***ภาพเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งภาพของจริงอาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ***

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร ค่ำ นำท่านเที่ยวชมเมือเหยียน ชมแสงสี บรรยากาศเมืองเหยียนอันยามค่ำคืน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ........... ระดับ 5 ดาว

3. วันที่สาม บ้านถ้ำประธานเหมาเจ๋อตุง - น้ำตกหูโขว่ - เมืองหยุนซิวซาน

07.00 น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า             นำท่านย้อนเรื่องราวจุดกำเนิดพรรคคอมนิวนิสต์ของจีน ณ บ้านถ้ำประธานเหมาเจ๋อตุง ถ้ำหลบซ่อนตัวท่านเหมาเจ๋อตุง และศูนย์ปฏิบัติการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองหยันอัน สถานที่ตั้ง ของสำนักเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถานที่ทำงานและพักอาศัยของผู้นำคนสำคัญ ของพรรค รวมทั้งเหมาเจ๋อตุง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

 

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

นำคณะเดินทางสู่น้ำตกหูโขว่ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมน้ำตกหูโขว่ น้ำตกหูโข่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี กับซานซี ความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปรกติจะมีความกว้าง 30 เมตร แต่หากช่วงฤดูน้ำหลากจะขยายได้กว้างถึง 50 เมตร ทั้งนี้มีความสูงกว่า 20 เมตร เมื่อสายน้ำในแม่น้ำเหลืองไหลผ่านปราการธรรมชาติหุบเขาหูโข่วทั้งสองฟาก ทำให้เกิดเป็นสายน้ำเอ่อล้นเป็นน้ำตกขนาดมหึมา สีสันคมเข้ม สวยงามตระการตาน้ำตกหูโข่ว เป็นน้ำตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหยินชวน อำเภอหยานอาน มณฑลส่านซี เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันสองในประเทศจีนรองจากหวงกั่วซู่ในมณฑลกุ้ยโจว น้ำตกหูโข่ว ตั้งอยู่บนสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายให้กับสองฝั่งลุ่มแม่น้ำ สายน้ำแม่น้ำเหลืองที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆผ่านหุบเขาโตรกผานับพันกิโลเมตร สองฝั่งแม่น้ำค่อยบีบแคบลง ทำให้น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆ

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหยุนชิวซาน

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ........... ระดับ 5 ดาว

4. วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณท่าเออร์ป๋อ - ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี - เมืองอวิ้นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู่ (บ้านเกิดกวนอู) 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า          นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณถ่าเออร์ป๋อ หมู่บ้านโบราณเล็กๆ ในภูเขาหยุนชิวซาน ที่ได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 

นำท่านเดินทางสู่ภูเขายูชิวซาน เที่ยวถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี ชมความงามของน้ำแข็งโบราณเกาะผนังถ้ำ คล้ายหินงอกหินย้อย สวยงามมาก ราวกับอัญมณี

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านลงจากถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 
 
เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (*อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย     เดินทางสู่เเมืองอวิ้นเฉิง  (ใช้เลาประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู ถือเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรก เป็นบ้านเกิดของกวนอู เล่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ได้สร้างโดยญาติพี่น้องของกวนอูได้สร้างขึ้น ภายในศาลเจ้าแห่งนี้จะประกอบด้วยศาลเจ้า 3 ส่วนด้วยกัน ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าภรรยากวนอู่ และศาลเจ้าต้นตระกูลกวนอู ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีต้นสนโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ได้แก่ต้นสนมังกร และต้นสนเสือ อิสระเดินชม สักการะขอพร
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ................. ระดับ 5 ดาว

5. วันที่ห้า ลั่วหยาง -  ถ้ำผาหลงเหมิน (UNESCO) - เมืองเดิงฟง

07.00 น .รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30 ชม.) 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม ถ้ำผาหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถ้ำหินประตูมังกร เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูเสมือนประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ชื่อว่า หลงเหมินคือประตูมังกร อยู่ระหว่างภูเขาเซียงซานทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก หันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำอี้ พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร

 
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
 
จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกา ถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน สถานที่นี้เป็นช่องทางสำคัญทางการคมนาคมที่มีภูเขาสีเขียวและน้ำใสอีกทั้งอากาศก็ดี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนักเขียนและปัญญาชนจีน ในสมัยต่างๆ นอกจากนี้ หินในสถานที่นี้ก็มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการแกะสลักฉะนั้นคนจีนในสมัยโบราณจึงเลือกสถานที่นี้ขุดเจาะถ้ำหิน ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัช สมัยเว่ยเหนือ ค.ศ. 494 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปีจนถึงยุคราชวงค์ถังและซ่ง มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่ จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม. ถ้ำผาหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี ค.ศ 2000 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย
ทัวร์ลั่วหยาง
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง
 
ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ................ ระดับ 5 ดาว

6. วันที่หก วัดเส้าหลิน - ป่าเจีดีย์ - ศาลไคฟง - อดีตพระราชวังซ่ง (เก๋งมังกรหลงถิง)
07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้า      นำท่านเที่ยวชม วัดเส้าหลิน หรือ สำนักเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า1,500ปีเป็นอดีตศาสนสถานของศาสนาพุทธ แห่งแรกที่ทำให้ศาลนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจีน ได้รับเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2013 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซานหนึ่งในจำนวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่จำนวน 72 ยอด แบ่งเป็นสองกลุ่มคือในกลุ่มของเขาไท่ซื่อ จำนวน 36 ยอด และกลุ่มของเขาเส้าซื่อ จำนวน 36 ยอด
ทัวร์ซีอาน วัดเส้นหลิน

วัดเส้าหลิน หรือ วัดเสี้ยวลิ้มยี่ มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏ ในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม”ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาของการฝึกฝน ศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันในนาม กังฟูเส้าหลิน นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธสถานที่ ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟู 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชม ศาลไคฟง ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็นสถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในยังได้มีการจำลองศาลที่ว่าความสมัยนั้นรวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร หัวพยัคฆ์ หัวสุนัข ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ขุนนางและราษฎรที่ได้กระทำผิด

 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
จากนั้นท่านเยือนอดีตพระราชวังซ่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเก๋งมังกรหลงถิง ในอดีตพระเจ้าคังซีแห่งราชวงศ์ชิงปีค.ศ. 1692 ได้สร้างเก๋งจีนบนดอย เมื่อวันเกิดของฮ่องเต้ พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไคฟงพากันมาจัดพิธี ณ ที่ศาลานี้ ในเก๋งวางแท่นหินแกะสลักมังกร เล่ากันว่าเป็นที่นั่งของเจ้าควางอิ่นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซ่ง เก๋งนี้สร้างโดยการออกแบบของพระราชวังปักกิ่ง หลังคาสองชั้นตกแต่งอย่างสวยงาม จึงเรียกเก๋งจีนนี้ว่า" หลงถิง " คือเก๋งมังกร”

ค่ำ         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ..............  ระดับ 5 ดาว

7. วันที่เจ็ด รถไฟความเร็วสูง - ซีอาน - สุสานทหารดินเผา - GREAT TANG ALL DAY MALL
07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
 
เช้า      เดินทางสู่เมืองซีอาน ขบวนรถไฟที่ G.......... (ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) ถึงซีอาน

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านชม สุสานทหารดินเผา เป็นส่วนหนึ่งของสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบ ในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก UNESCO ในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ

 
ทัวร์ซีอาน สุสานทหราดินเผา
 
ทัวร์หูโขว่
 
เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านชม แสง สี ณ GREAT TANG ALL DAY MALL
 
ทัวร์ซีอาน
 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ............ ระดับ 5 ดาว

8. วันที่แปด กำแพงเมืองซีอาน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
07.00      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
 
เช้า         นำท่านเทียวชม กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิง กำแพงเมืองแห่งนี้ เป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีความสูง 12 เมตร ( 40 ฟุต) ด้านบนสุดมีความกว้าง 12-14 เมตร (40-45 ฟุต) หนา 15-18 เมตร ลึก วัดโดยรอบถึง 13.7 กม. มีป้อมปราการยื่นออกจากตัวกำแพง ทุก ๆ 120 เมตร รวมทั้งสิ้น 98 ป้อม เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะปีนขึ้นกำแพง ในแต่ละป้อมจะมีทหารยามประจำอยู่ ด้านข้างของแต่ละป้อมจะมีช่องยิงธนู ด้านนอกกำแพง จะมีส่วนที่ยิ่นออก จำนวน 5,948 จุด เพื่อเป็นช่องไว้สำหรับพุ่งอาวุธไปยังข้าศึกที่เข้าใกล้กำแพง ภายในแต่ละป้อมจะมีลูกกรง เพื่อป้องกันทหารไม่ให้ตกลงมาลงพื้น
 
ทัวร์ซีอาน
 
กลางวัน  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร     
 
12.30     เดินทางสู่สนามบินซีอาน
 
15.35     เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
 
18.50     ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
22 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 56,900 53,900 54,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,000 บาท จองภายใน 08 ธ.ค. 
14 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 56,900 53,900 54,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,000 บาท จองภายใน 08 ธ.ค. 
21 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 56,900 53,900 54,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,000 บาท จองภายใน 08 ธ.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 08/12/23 10:06 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน
8. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ ไปกลับพร้อมกัน ไม่รวมค่าวิซ่าติดเล่ม กรณีลูกค้าไม่ไปกลับพร้อมกรุ๊ป หรือทางการจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
5. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
6. การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7. กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8. กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9. กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10. ค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
12. ไม่รวมค่าวีซ่าติดเล่ม กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือลูกค้าไปกลับไม่พร้อมคณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,715 บาท

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีความสวยงามได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงวันเดินทางนั้นๆ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบกรณีนี้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งๆด้านหน้าๆรถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อนและขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้าๆ ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*********

TOP