ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวกลางทะเลทราย Yueyaquan

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวกลางทะเลทราย Yueyaquan

Yueyaquan (月牙泉) ในเขตมณฑล Gansu ทางภาคเหนือของประเทศจีน ห่างจากเมือง Dunhuang ไปทางใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร
โอเอซิสที่ตั้งชื่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนทะเลทรายโกบี โดยในอดีตเคยเป็นจุดพักสำคัญในเส้นทางสายไหมก่อนข้ามไปสู่ดินแดนฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตามขนาดและความลึกของทะเลสาบได้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากความลึก 7.5 เมตรในปี 1960 ลดลงเหลือ 1.3 เมตรในทศวรรษ 1990 ดังนั้น ทางการจีนจึงผุดโครงการขยายขนาดและความลึกของโอเอซิสดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในปี 2006 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จพอสมควรและส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
 

ค้นหา : เส้นทางสายไหม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์จีนAdvertise


^
TOP