วัดลามะ Yonghe Temple

วัดลามะ Yonghe Temple

วัดลามะหรือ ยงเหอกง วัดพุทธแบบทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์ชิง วัดลามะ สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ ใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่เรียกชื่อว่า หย่งเจิ้น เมื่อจักรพรรดิหย่งเจิ้งสิ้นพระชนม์ลง พระโอรสของพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แทนและได้ยกพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่วัด และนำพระศพของจักรพรรดิหย่งเจิ้งมาฝังไว้ที่นี่ ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาและผูกพันของจักรพรรดิที่มีต่อพุทธศาสนา ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น วัดลามะ อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน ในสมัยก่อนสถานที่นี้จะมีพระทิเบตมาจำพรรษา แต่ปัจจุบันเริ่มน้อยลง เพราะที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งของเมืองปักกิ่ง ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านของวัฒนธรรมของปักกิ่ง

ค้นหา : ทัวร์ปักกิ่ง วัดลามะ ยงเหอกง ทัวร์จีนAdvertise


^
TOP