สุสานกษัตริย์ Tombs of Kings

สุสานกษัตริย์ Tombs of Kings

สุสานกษัตริย์ สร้างขึ้นก่อนคริสตศตวรรษที่ 300 สุสานนี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอียิปต์ ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าคนตายควรนอนในสุสานที่มีลักษณะคล้ายกับบ้านเรือน นอกจากนี้สุสานแห่งนี้ยังเคยถูกปล้นเอาทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีงานศพอีกด้วย สิ่งที่น่าสนในของสุสานแห่งนี้ คือ สุสานจะมีการแกะสลักจากหินแข็ง มีโครงสร้างสาหินแบบดอริกและภาพจิตกรรมบนฝาผนัง

ค้นหา : ทัวร์ไซปรัส สุสานกษัตริย์ ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP