วิหารอพอลโล ( The Sanctuary of Apollo Hylates )

วิหารอพอลโล ( The Sanctuary of Apollo Hylates )

วิหารอพอลโล  Sanctuary of Apollo Hylates  เป็นโบราณสถานที่สร้างเพื่อ เทพเจ้าอพอลโล ว่ากันว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งคัวรีออน วิหารตั้งอยู่ใกล้กับเมือคัวรีออน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในไซปรัส อพอลโลรับการยกย่องในฐานะ เทพเจ้าแห่งป่า  ตัวรูปแบบของอาคารมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีแสงส่องถึงตัววิหารแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นสวยงามแบบคลาสสิก วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮลเลนิสต์เป็นรูปแบบเดียวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ค้นหา : ทัวร์ไซปรัส วิหารอพอลโล ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP