มหาพีระมิดกีซ่า ( The Great Pyramid of Giza ) เที่ยวอียิปต์ต้องมาเยือน ยิ่งใหญ่ อลังการ

มหาพีระมิดกีซ่า ( The Great Pyramid of Giza ) เที่ยวอียิปต์ต้องมาเยือน ยิ่งใหญ่ อลังการ

พีระมิดแห่งอียิปต์ แห่งอียิปต์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพของกษัตริย์ ไว้รอการกลับมาคืนชีพ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย การหวนคืนกลับคืนร่างของวิญญาณเชื่อกันว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปชั่วระยะหนึ่งวิญญาณจะหวนคืนกลับเข้าสู่ร่างเดิมของผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นชาวอียิปต์โบราณ จึงสร้างพีระมิดขึ้น และนำของมีค่าทุกสิ่งอย่างที่จำเป็นรวมทั้งทรัพย์สินสิ่งของของกษัตริย์ฝั่งไปพร้อมกับร่างมัมมี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบจำนวนมากภายในห้องเก็บสมบัติของพีระมิด ได้แก่ เพชร พลอย เครื่องราง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ล่าสัตว์

พีระมิดได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้แก่ พีระมิดแห่งเมืองกีซ่าหรือพีระมิดคูฟู พีระมิดคาเฟร พีระมิดเมนคูเร และสฟิงซ์อียิปต์ หมู่มหาพีระมิดแห่งนี้มีอายุกว่า 4,500 ปี ถือเป็นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลทราย

พีระมิด อียิปต์

พีระมิด อียิปต์

ค้นหา : ทัวร์อียิปต์ พีระมิด The-Great-Pyramid-of-Giza ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP