มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า ปิรามิดที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ ที่เมืองกีซ่า ประเทศอียิปต์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพของกษัตริย์ ไว้รอการกลับมาคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย การหวนคืนกลับคืนร่างของวิญญาณเชื่อกันว่า เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปชั่วระยะหนึ่งวิญญาณจะหวนคืนกลับเข้าสู่ร่างเดิมของผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นชาวอียิปต์โบราณ จึงสร้างปิรามิดขึ้น และนำของมีค่าทุกสิ่งอย่างที่จำเป็นรวมทั้งทรัพย์สินสิ่งของของกษัตริย์ฝั่งไปพร้อมกับร่างมัมมี่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบจำนวนมากภายในห้องเก็บสมบัติของพีระมิด ได้แก่ เพชร พลอย เครื่องราง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ล่าสัตว์

ปิรามิดได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ได้แก่ พีระมิดแห่งเมืองกีซ่าหรือพีระมิดคูฟู พีระมิดคาเฟร พีระมิดเมนคูเร และสฟิงซ์อียิปต์ หมู่มหาปิรามิดแห่งนี้มีอายุกว่า 4,500 ปี ถือเป็นปิรามิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลทราย

สฟิงซ์ยักษ์แห่งกีซ่า เป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแกะสลักจากหินก้อนขนาดมหึมาเพียงก้อนเดียว โดยมีความยาวของลำตัวที่ 73.5 เมตร สูง 21 เมตรใบหน้ามีความยาว 5 เมตร ลำตัวของสฟิงซ์มีรอยผุกร่อนอย่างชัดเจน เกิดจากสภาพภูมิอากาศในทะเลทราย และในอดีตถูกแม่น้ำไนล์ท่วมมาถึงครึ่งตัว กัดกร่อนให้บริเวณฐานเสียหายและเหลือร่องรอยการแช่น้ำ ปัจจุบันนี้สฟิงซ์ยักษ์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ แต่สามารถมองภาพความยิ่งใหญ่ในอดีตได้จากสิ่งที่ยังเหลืออยู่

ค้นหา : ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ อียิปต์ ปิรามิด พีระมิด มหาพีระมิด มหาปิรามิด ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP