พีระมิดโจเซอร์ STEP PYRAMID พิระมิดขั้นบันได พีระมิดแห่งแรกของโลก ประเทศอียิปต์

พีระมิดโจเซอร์ STEP PYRAMID พิระมิดขั้นบันได พีระมิดแห่งแรกของโลก ประเทศอียิปต์

พิระมิดแห่งโจเซอร์ หรือ พีระมิดขั้นบันได ประเทศอียิปต์ เป็นโบราณสถานที่ยังคงอยู่ในสุสานในเมืองซัคคารา เชื่อกันว่าพีระมิดนี้เป็นพีระมิดแห่งแรกของโลก และเป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์โจเซอร์ ออกแบบโดยอิมโฮเทป มีจุดศูนย์กลางของอาคารที่ฝังพระศพกว้างใหญ่ โดยโครงสร้างพิธีและการตกแต่ง จากการสำรวจพบว่าภายในพีระมิดขั้นบันไดแห่งนี้ มีการสร้างห้องซ่อนอยู่ข้างใน ภายในพีระมิด มีทั้งโบสถ์ ห้องจัดเลี้ยง ตามทผนังสลักเป็นรูปเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับฟาโรห์โจเซอร์อย่างงดงาม

ค้นหา : ทัวร์อียิปต์ พีระมิดโจเซอร์ พีระมิดขั้นบันได ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP