พีระมิดโจเซอร์ STEP PYRAMID

พีระมิดโจเซอร์ STEP PYRAMID

พิระมิดแห่งโจเซอร์ หรือ พีระมิดขั้นบันได เป็นโบราณสถานที่ยังคงอยู่ในสุสานในเมืองซัคคารา เชื่อกันว่าพีระมิดนี้เป็นพีระมิดแห่งแรกของโลก และเป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์โจเซอร์ ออกแบบโดยอิมโฮเทป มีจุดศูนย์กลางของอาคารที่ฝังพระศพกว้างใหญ่โดยโครงสร้างพิธีและการตกแต่ง จากการสำรวจพบว่าภายในพีระมิดขั้นบันไดแห่งนี้ มีการสร้างห้องซ่อนอยู่ข้างใน ภายในพีระมิด มีทั้งโบสถ์ ห้องจัดเลี้ยง ตามทผนังสลักเป็นรูปเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับฟาโรห์โจเซอร์อย่างงดงาม

ค้นหา : ทัวร์อียิปต์ พีระมิดโจเซอร์^
TOP