โรงอาบน้ำอัมรา Quseir Amra

โรงอาบน้ำอัมรา Quseir Amra

โรงอาบน้ำอัมราซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ของปราสาทอัมรา (Amra Castle) ซึ่งเป็นปราสาทกลางทะเลทรายจอร์แดนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 8 โดยราชวงศ์อุมัยยะห์ (Umayyad) เป็นศิลปะในยุคต้นๆ ของชาวมุสลิม โรงอาบน้ำแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO

ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเจ้าชายหลังจากการล่าสัตว์ ภายในโรงอาบน้ำจะเต็มไปด้วยภาพเขียนบนปูนฝาผนังหรือเพดานที่เรียกว่า fresco เป็นรูปผู้หญิงเปลือย ผลไม้ ไวน์ การล่าสัตว์ เจ้าชายต่างๆ และภาพช่างทุกแผนกที่สร้างปราสาทแห่งนี้

 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี https://www.planetworldwide.com/GrandJordan-1054.html

 

ค้นหา : โรงอาบน้ำอัมรา ทัวร์จอร์แดน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP