เมืองโบราณชินเหยียน

เมืองโบราณชินเหยียน

เมืองโบราณชินเหยียน อาณาจักรเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากแต่เต็มไปด้วยวความสวยงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เมืองโบราณแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เมืองโบราณชินเหยียนอายุประมาณ 600 ปี ไฮไลท์น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดชมคือ กำแพงเมืองโบราณ และป้อมปราการ ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันข้าศึก เมืองโบราณซินแหยียนแห่งนี้ยังได้รับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนบท ระดับ AAAAA

ค้นหา : ทัวร์กุ้ยโจว เมืองโบราณชินเหยียน ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP