ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน Pan Men Gate

ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน Pan Men Gate

ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน ประตูเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซูโจว อายุยาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นประตูเมืองโบราณแห่งเดียว ที่เป็นประตูเมืองทางน้ำ และประตูเมืองทางบก  ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน กำแพงได้สร้างเป็น 2 ชั้นมีชั้นนอก,ชั้นใน และขุดคลองไว้รอบๆ เพื่อว่าถ้าหากศัตรตรูได้บุกผ่านกำแพงเมืองชั้นนอกมาได้เมื่อไหร่ ทหารที่อยู่ในกำแพงเมืองชั้นในสามารถที่จะยิงธนูหรือยิงหินเพื่อต้านศัตรูไว้ บนกำแพงเมืองชั้นในยังมีป้อมปืนใหญ่อยู่อีก 3 จุดและบนประตูเมืองชั้นนอกนี้สลักรูปมังกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศของจักรพรรดิรอบๆบริเวณนี้ล้อมไปด้วยคลองขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาการสร้างนานถึง 20 ปี โดยมีระยะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,800 กิโลเมตร จากปักกิ่ง ผ่านซูโจว และหางโจว ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน แห่งนี้ถือว่าเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่เมืองซูโจวได้มีการอนุรักษ์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าของประตูแห่งนี้จะมีสะพานหิน เป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สามารถให้เรือผ่านไปมาได้

 

ค้นหา : ทัวร์อันซีนเซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว ประตูเมืองโบราณฝานเหมิน ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP