สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 Mosque of Hassan II

สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 Mosque of Hassan II

สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 The Hassan II Mosque
เริ่มสร้างเมืองปี ค.ศ. 1980 สร้างเสร็จใน ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนของโมร็อกโก เป็นสุเหร่าที่ใหญ่โตมาก ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสุเหร่าที่ เมืองเมกกะ รูปทรงของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 200 เมตร กว้าง 100 เมตร มีหอสูง (minaret) ที่สูงที่สุดในโลก คือสูง 200 เมตร หอดังกล่าวอยู่ทางด้านใต้ของสุเหร่า เป็นองค์ประกอบหลักของสุเหร่าที่ไว้ใช้ประกาศเรียกผู้มาทำละหมาด มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้วยความยาว 25 เมตรทั้งสี่ด้าน สร้างด้วยหิน สามารถจุผู้เข้ามาทำพิธีทางศาสนาได้ถึง 25,000 คน ส่วนลานด้านนอกสามารถจุคน ได้ถึง 80,000 คน
สถาปนิกผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นชาวฝรั่งเศส ชื่อ มิเชล แปงโซ (Michel Pinseau) ผู้ที่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์รวมเข้าไปในการก่อสร้างด้วย  การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 สวยงาม เอกลักษณ์ของศิลปะมุสลิมที่ผสมผสานงานศิลปะพื้นเมืองของโมร็อกโกได้อย่างกลมกลืน ใช้สีขาวและเขียวอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม อาคารทั้งหลังใช้หินอ่อน แผ่นกระเบื้อง ประดับด้วยศิลปะแบบมัวร์ ออกแบบหลังคาให้เลื่อนปิดเปิดให้แสงแดดส่งเข้ามาได้ ใต้พื้นสุเหร่าได้ติดตั้งเครื่องทำความร้อนที่ทำให้พื้นอบอุ่นในฤดูหนาว ประตูเหล็กบานใหญ่ใช้ระบบไฟฟ้าในการปิดเปิดเลื่อนขึ้นลง แต่ก่อนนี้ผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าไปข้างในสุเหร่าไม่ได้ คงเดินชมได้แค่รอบๆ บริเวณปัจจุบันอนุญาตให้คนทุกศาสนาเข้าไปชม ข้างในได้แล้วสถาปัตยกรรม โมร็อกโกที่ใช้ในการสร้างสุเหร่าแห่งนี้ก็งดงามเพราะตั้งอยู่ในจุดชมวิวริมฝั่งทะเล จึงเป็นที่พักผ่อนอย่างดีของชาวโมร็อกโกที่ชอบมาเดินเล่นหลังจากปฏิบัติศาสนกิจแล้ว
ทัวร์แนะนำ แกรนด์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อกโก https://www.planetworldwide.com/Grand-Morocco-846.html

ค้นหา : ทัวร์โมรอคโค ทัวร์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อกโก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซัน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP