เมืองเมดินีน Medenine

เมืองเมดินีน Medenine

เมืองเมดินีน ย่านเมืองเก่า เป็นสถานที่น่าสนใจศึกษา เดิมได้มึการสร้างกำแพงล้อมรอบ แต่ถูกรื้อ ทำลายลงในศตวรรษที่ 9 และถูกแทนที่ด้วยตลาด มัสยิด และถนนสายแคบ เป็นโครงสร้างทาง ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979
ในอดีตเป็นที่ตั้งกองกำลังจากเยอรมัน และมาเป็นที่อยู่ของชาวเบอร์เบอร์ต่อมาคำว่าเมดินีน ในภาษาเบอร์เบอร์สร้างแบบห้องๆ ด้วยดินเหนียว เรียกห้องๆแบบนี้ว่า กอร์ฟา Ghorfas ปัจจุบันยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเบอร์เบอร์ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ Star Wars 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนีเซีย https://www.planetworldwide.com/Tunisia-10-Days-909.html

ค้นหา : ทัวร์ตูนีเซีย ทัวร์ตูนิเซีย เมืองเมดินีน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP