เมืองโบราณคัวรีออน

เมืองโบราณคัวรีออน

เมืองโบราณคัวรีออน

บริเวณเมืองโบราณนี้มีการตั้งเมืองครั้งแรกเมื่อราว 1200 ปี ก่อนคริสต์ศตวรรษในอายธรรมไมซีเนียน ก่อนที่ตัวเมืองจะขยายใหญ่โตมาถึงยุคกรีก-โรมัน ทั่วบริเวณมีซากเมืองโบราณเยี่ยมชมหลายจุดอาทิ โบสถ์ โรงอาบน้ำโรมัน บ้านของเอสโทลิออส ที่ประทับของบิชอป โรงละครโรมัน ทว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 ตัวเมืองจึงเสียหายหนักมากมาแต่โบราณ แต่ที่โดดเด่นกว่าใครก็คือแผ่นโมเสกภายในบ้านของเอสโทลิออส ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างมาก
 

ค้นหา : ทัวร์ไซปรัส เที่ยวไซปรัส เมืองโบราณคัวรีออน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP