ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

5คืน
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Egyptair
8วัน | 5คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ไซปรัส ตามตำนานกล่าวว่าไซปรัสได้รับพรจากพระเจ้าทำให้มีภูมิประเทศที่งดงาม มีภูเขา แม่น้ำ มีท้องทะเลที่ล้อมรอบ และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ถูกสาปให้มีที่ตั้งอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆมากมาย เรื่องราวแห่งสถานที่กำเนิดของเทพีอโฟรไดท์กลับกลายเป็นบันไดหินให้เหล่ามนุษย์ผู้มีอำนาจเหยียบย่างผ่านเพื่อขยายอำนาจและได้ทิ้งร่องรอยซากปรักหักพังให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ที่มากับการถูกครอบครองนั้นได้นำไปสู่สาเหตุหนึ่งของการแต่ร้าวของบันไดหินแห่งอโฟรไดท์ในที่สุด

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์   ราคาโปรโมชั่นทริปสำรวจ รับ 15 ท่านเท่านั้น 
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 10,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 10,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 82,900 82,900 82,900 12,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:40 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก สุวรรณภูมิ – ไคโร

21.00คณะพร้อมกันที่เคาเตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ROW Q14
เข้าทางประตู7- 8 กรุณาเดินถึง ROW Q14 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เช็คอินท์และโหลดกระเป๋า
วันที่สอง ไคโร (อียิปต์) - ลานาคา – คัวรีออน - ลีมาซอล

00.50เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบิน MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมง

05.00 ถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบิน

09.10เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองลาร์นาคาประเทศไซปรัสโดยเที่ยวบิน MS743 เวลาบิน 1.20 ชั่วโมง

10.30ถึงสนามบินลานากา ประเทศไซปรัส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัวรีออน ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของไซปรัส เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไซปรัส เป็นเมืองที่มีซากโบราณคดีของกรีกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถูกค้นพบในช่วงก่อน คริสต์ศตวรรษที่ 12

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม อัฒจันทร์โรมันโบราณ สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน เป็นสถานที่ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจัดการแข่งขันของนักต่อสู่ชาวโรมันแต่อย่างใด แต่เป็นสถานที่ที่ใช้ สำหรับฝึกซ้อมนักสู้สมัยโรมัน ในปัจจุบันถือได้ว่า สถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม ที่จะทำให้ท่านสามารถจินตนาการ เห็นถึงการต่อสู้ ของนักต่อสู้ชาวโรมันสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี

ทัวร์ไซปรัส

จากนั้นนำท่านชม บ้านของอุสโทลิออส ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 เมื่อศาสนาคริสต์ถูกเผยแพร่ในเมือง บ้านหลังนี้ถูกตกแต่งโดยเจ้าของบ้านที่ชื่อ อุสโทลิออส ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นท่านจึงตกแต่งบ้านด้วยศิลปะที่แสดงถึงความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนา เช่น ข้อความบนกระเบื้องโมเสคตามห้องต่างๆ ทั้งห้องรับแขกแบบโรมันที่มีเครื่องทำความร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น อีกทั้งห้องนอนทุกส่วนของบ้านได้ถูกจัดสรรเป็นอย่างดี

นำท่านชมวิหารอพอลโล ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณของคัวรีออน ซึ่งวิหารอพอลโล เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของประเทศไซปรัสที่ซึ่งเทพอพอลโลในตำนานได้รับการเคารพสักการะในฐานะเทพเจ้าแห่งป่า อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งนี้มีแสงส่องถึงตัววิหารแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาวิหารในเขตชนบทของไซปรัสตั้งแต่สมัยยุค สำริดจนถึงปลายลัทธินอกรีตในไซปรัส เราสามารถสรุปได้ว่ามี 3 วิหารโบราณเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความโดดเด่นคือ อาร์คชาร์, ทอเลมีและโรมัน ทั้ง3วิหารสร้างในยุคก่อนคริสต์ศักราช

ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองลีมาซอล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชายฝั่งประเทศไซปรัส ตัวเมืองทอดยาวขนาบด้วยชายฝั่ง นำท่านเข้าชมปราสาทลีมาซอล ปราสาทที่ดูมีชีวิตชีวาและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โครงสร้างของปราสาทที่เห็นในปัจจุบันเป็นการปรับปรุงขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์ Richard แห่งราชวงศ์อังกฤษกับเจ้าหญิง Berengariaแห่งเมือง Navarre ในปีค.ศ. 1191 ซึ่งทำให้เจ้าหญิง Barengaria ได้รับตำแหน่งเป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษ นำท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นภายในตลาดมีสินค้าให้ท่านชมเลือกซื้อมากมาย เช่น ของที่ระลึก ผักและผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้น

ทัวร์ไซปรัส

เย็นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม..................ภายในเมืองลีมาซอล
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สาม ลีมาซอล – ปาฟอส - ลีมาซอล

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองปาฟอส ห่างจากเมืองลีมาซอลประมาณ1ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องแหล่งโบราณคดีโดยเฉพาะ การชมภาพโมเสค ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้ง ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1980
นำท่านแวะถ่ายรูปที่ เพร่า ทรูโมริโอ เป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของหินขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดของเทพเจ้าอะโฟไดท์ เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม Petra Tou Romiou หมายถึง หินของกรีก เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งคลื่นน้ำ ได้พัดพา และทับถมหินเหล่านี้จนเกิดเป็นหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายตามชายฝั่ง

ทัวร์ไซปรัส

ชมวิหารโบราณเทพอะโฟไดท์ ตั้งอยู่เขตโบราณคดีเมืองเก่าปาไร ปาฟอส หรือเรียกว่าเมืองเก่าปาฟอส ซึ่งปัจจุบันคือหมู่บ้านเคาเลีย นำท่านเข้าชมอุทยานโบราณคดีปาฟอซ ที่มีมรดกโลกยุคกลางและยุคก่อนประวัติศาสตร์ สถานที่ที่น่าประทับใจที่สุดคือพื้นกระเบื้องโมเสคชั้นเลิศของวิลล่าโรมันและอนุสาวรีย์สำคัญอื่น ๆ ชมภาพโมเสคจำลองของลีดา ลูกสาวของกษัตริย์อีโทเลีย เป็นภาพตอนที่เทพซีอุสเห็นตอนที่ลีดาขึ้นมาจากทะเลแบบเปลือยกาย ภาพจัดแสดงไว้พร้อมเรื่องราวของผู้ที่มาก่อตั้งรากฐานที่เกาะแห่งนี้

ทัวร์ไซปรัส


ทัวร์ไซปรัส

จากนั่นเดินทางต่อเพื่อชมสุสานของกษัตริย์ สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนริสต์ศตวรรษที่ 300 ในอดีตกาล สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีงานศพได้ถูกปล้นไปจากสุสาน แต่พลังอำนาจและความลี้ลับของสุสานแห่งนี้ยังคงอยู่ สิ่งที่น่าสนใจของสุสานแห่งนี้ คือ เป็นสุสานที่แกะสลักด้วยหินแข็ง มีโครงสร้างเสาหินแบบดอริกและภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง นำท่านเข้าชมบ้านของไดโอนิซุส (House of Dionysos) เป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยโมเสค มีการจัดวางองค์ประกอบของบ้านตามแบบบ้านสมัยโรมันในสมัยศตวรรษที่ 2 ชื่อบ้านไดโอนีซุส ถูกตั้งขึ้นตามชื่อเทพเจ้าของชาวโรมันที่ชื่อว่า “ไดโอนีซุส (เทพเจ้าแห่งไวน์) ซึ่งชาวเมืองนับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดม สมบูรณ์และมั่งคั่ง ประจำเมืองปาฟอส

ทัวร์ไซปรัส


ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่โบสถ์คริสซอโรกีอาทิสซา ถูกสร้างขึ้นในยุค 1500 บนซากปรักหักพังของคริสตจักรดั้งเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 46 โดยอัครสาวกเปาโลและบารนาบัส ปาฟอสจึงเป็นเมืองหลวงของเกาะและเป็นที่ตั้งของรัฐบาลในยุคโรมันที่มีผู้ว่าราชการโรมันคนแรกเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ชื่อว่าเซอร์เจียพอลล์ การเปลี่ยนศาสนาทำให้เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์ทั่วโลกซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตแรกและชัยชนะของศาสนาคริสต์ ในอันดับสูงสุดของสังคมโรมัน ในช่วงสามศตวรรษแรกของคริสเตียนไม่มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ ห่างไม่ไกลจากโบสถ์จะมีเสาเซนต์พอลที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าในสถานที่นี้อัครสาวกเปาโลถูกลงโทษทางร่างกาย จากการโดนชาวปาฟอสผูกเซนต์เปาโลไว้กับเสาและแทงด้วยเหล็กถึงสามสิบเก้าครั้ง

ทัวร์ไซปรัส

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม...........ภายในเมืองลีมาซอล
วันที่สี่ ลีมาซอล – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส – อารามคิคคอส – ลาร์นาคา

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
ออกเดินทางสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไซปรัสตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาโอลิมปัส หรือที่รู้จักกันในชื่อคอยนิสตร้า ที่ความสูง 1,952 เมตรซึ่งเป็นลานสกีสี่แห่ง เทือกเขาทรูดอสทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของไซปรัสเป็นส่วนใหญ่ มีรีสอร์ทบนภูเขาหลายแห่งอารามไบแซนไทน์และโบสถ์บนยอดเขาและการตั้งอยู่ในหุบเขาและภูเขาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขั้นบันได พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสำหรับเหมืองแร่ซึ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษที่จัดหาทองแดงให้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด ในยุคไบแซนไทน์มันกลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะไบแซนไทน์เนื่องจากโบสถ์และอารามถูกสร้างขึ้นในภูเขาห่างจากชายฝั่งที่ถูกคุกคาม

ทัวร์ไซปรัส

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คิคคอส Kykkos Museum หรืออารามคิคคอส สร้างอุทิศให้กับ Panagia (พระแม่มารี) เป็น1ใน3 อารามที่ร่ำรวยที่สุด ประกอบด้วย อารามอากิออสลูก้า และเอวานจีลีส อารามประดับด้วยไอคอนต่างๆทั้งเงินและทอง,เปลือกหอยมุกและกระดองเต่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าหนาแน่นก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดยจักรพรรดิไบเซนไทน์ Alexios ไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีที่ถูกวาดด้วยมือโดย
อัครสาวกลุคถูกเก็บไว้ในโบสถ์ของวัดการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนาที่ล้ำค่าเช่น งานแกะสลักไม้, เสื้อคลุมและงานปักที่เป็นประวัติศาสตร์ของโบสถ์ที่มีค่าควรแก่การบำรุงจัดแสดงอยู่ในอาราม

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั่นเดินทางสู่หมู่บ้านคาโลปานาจีออทิส หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขามาราธัสโอบล้อมด้วยเนินเขาและพืชพันธ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นำท่านเข้าชมอารามของนักบุญแลมภาดิสทิ ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเซทาชอส ท่านได้วาดแสดงผ่านฝาผนังเผยแพร่เกี่ยวกับนักบุญฮีราไครดิออสที่ดูแลรักษาบำบัดผู้คนและสาวกต่างๆของพระเจ้าและด้วยความที่อนุรักษ์ภาพเขียนเก่าแก่อย่างมีคุณค่ายิ่ง ในปี1985 องค์การยูเนสโกได้รวมพระอารามพร้อมกับโรงสวดอีกแปดแห่งในเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส ให้เป็นมรดกโลก อารามที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีรวมถึงประตูไม้แกะสลักและอื่น ๆ ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองลาร์นาคา

ทัวร์ไซปรัส

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่ห้า ลาร์นาคา - ไคเที่ยน – ซาลามีส – นิโครเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท
นำท่านเดินทางสู่โบสถ์ของนักบุญลาซารัส โบสถ์หินอันงดงามของ Agios Lazaros ตั้งอยู่ในจัตุรัสของตัวเองในใจกลางเมืองเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ในไซปรัสและอยู่เหนือหลุมศพของนักบุญ สร้างโดย Byzantine Emperor Leo VI ในศตวรรษที่ 9 โบสถ์ได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 17 แม้ว่าโดมทั้งสามและหอระฆังดั้งเดิมของโบสถ์จะถูกทำลายในช่วงปีแรก ๆ ระหว่างการปกครองออตโตมัน แต่รูปเคารพที่ปกคลุมด้วยทองคำยังคงอยู่รอดได้ในวันนี้และเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการแกะสลักไม้พิสดาร นักบุญลาซารัสเข้ามาในไซปรัสหลังจากที่พระเยซูฟื้นคืนชีพ เขาได้รับแต่งตั้งจากอัครสาวกบาร์นาบัสและเปาโลให้เป็นผู้อยู่ในปกครองของบิชอปแห่งเมืองไคเที่ยน หรือเมืองเคชันและอาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลา 30 ปี สามารถมองเห็นหลุมฝังศพของเขาได้ภายใต้วิหาร นักบุญเป็นที่เคารพอย่างยิ่งว่าขบวนจะจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาแปดวันก่อนวันอีสเตอร์ ในระหว่างขบวนแห่ไอคอนของนักบุญลาซารัสถูกแห่งพาไปตามถนนของลาร์นาคา

ทัวร์ไซปรัส

จากนั่นนำท่านชมเมืองโบราณไคเที่ยน ที่มีซากปรักหักพังทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักรแสดงหลักฐานชัดเจนแรกว่าชาวกรีกไมซีนีมาถึงลาร์นาคาในศตวรรษที่ 13 และชาวฟินีเซียนในศตวรรษที่ 9 การออกแบบและสร้างเมืองขึ้นใหม่เสริมด้วยกำแพงที่ทำจากหินยักษ์ก้อนหนึ่งชาวไคเที่ยนเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับท่าเรือในสมัยโบราณซึ่งสินค้าเกษตรจำนวนมากถูกส่งออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางตะวันออกอียิปต์และทะเลอีเจียน ยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งกลยุทธ์ทำให้ฐานทัพเรือที่โดดเด่น สิ่งที่น่าสนใจทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจที่สุดคือวิหาร Aphrodite - Astarte สร้างโดยกลุ่มชาวฟินิเซียนเดียวกันกับที่สร้างวิหารของโซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มทั้งที่มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 9 สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแห่งแรกที่กรมโบราณวัตถุของไซปรัสขุดขึ้นมาหลังจากมีเอกราชในช่วงต้นทศวรรษ 1960 เชื่อมโยงกับเส้นทางวัฒนธรรมแอฟรอไดที

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชมเมืองโบราณซาลามิส ในสมัยโบราณมีประชากรอาศัยอยู่ 100,000 คน ถูกขุดขึ้นมาแสดงซากศพของโรมันและไบแซนไทน์ และอีกมากมายที่ถูกค้นพบเมื่อ ซาลามิสก่อตั้งขึ้นแล้วในศตวรรษที่ 11 ซึ่งปกครองโดยอัสซีเรีย, ฟินิเชีย, อียิปต์, เปอร์เซียและอเล็กซานเดอร์มหาราชส่วนแรกของเมืองโบราณที่จะได้เข้าถึงคือโรงยิมคอมเพล็กซ์ที่น่าประทับใจพร้อมด้วยวงดนตรีขนาดใหญ่ลานภายในล้อมรอบด้วยระเบียงซึ่งใช้สำหรับการต่อสู้และการฝึกอบรมมีรูปปั้นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดมีหัวหรือใบหน้าถูกเอาออกรวมทั้งมือของพวกเขาโดยคริสเตียนยุคแรกที่ถูกรุกรานโดยหลักฐานตามความเชื่อทางศาสนาก่อนหน้านี้ และยังมีห้องอาบน้ำ หลุมฝังศพ โบสถ์ โรงละครที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนิโครเซีย

ทัวร์ไซปรัส

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก นิโครเซีย – เครเนีย – ปราสาทเฮลาออน-หมู่บ้านนักเขียนลอว์เรนซ์ เดอร์เรลล์

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท

ทัวร์ไซปรัส

ปราสาทเฮลาออน ปราสาทตั้งชื่อตามพระฤาษีหรือนักบุญฮิราเรียนที่หนีออกจากการถูกประหารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมาเสียชีวิตในถ้ำในภูเขา ต่อมาในศตวรรษที่ 10 ไบเซนไทน์ได้สร้างโบสถ์และอารามขึ้นที่นี่ ปัจจุบันเซนต์เฮลาออนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการณ์การบุกโจมตีไซปรัสและชายฝั่งอนาโตเลียแม้ว่าจะมีวัดและโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตี และต่อมาปราสาทกลายเป็นรีสอร์ทฤดูร้อนของขุนนางลูซินญัน ปราสาทแบ่งออกเป็น3ส่วน เชิงเทินหน้าเพื่อป้องกันทางเข้าหลักถูกเสริมด้วยไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 11 ส่วนล่างของปราสาทที่ใช้สำหรับฐานของทหารและม้า ส่วนตรงกลางมีพระบรมมหาราชวัง, ห้องครัว, คริสตจักรและถังน้ำขนาดใหญ่ ที่ทางเข้าปราสาทในส่วนบนมีประตูที่มีลานอยู่ตรงกลางวิวพาโนรามาทั่วไซปรัสจากหน้าต่างของราชินี (หน้าต่างที่แกะสลักในสไตล์โกธิค) ที่งดงามคุ้มค่า แก่การปีนขึ้นไปชม

ทัวร์ไซปรัส


ทัวร์ไซปรัส

จากนั่นเดินทางสู่หมู่บ้านบีราเพีย ที่น่ารักเงียบสงบและสวยงามตั้งอยู่ในเทือกเขาไครีเนีย ห่างจากชายฝั่งของไซปรัสตอนเหนือประมาณสี่ไมล์ ด้วยมุมมองที่น่าทึ่งถนนเล็ก ๆ และอาคารโบราณรอบ ๆ ทุกซอกมุมหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากถูกลอเรนซ์เดอเรลล์นักเขียนที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษที่เขียนเรื่อง "Bitter Lemons of Cyprus" บันทึกะการผจญภัยของเขาในไซปรัส ไม่ห่างออกไปจะมีวัดโบราณที่สวยงาม

ทัวร์ไซปรัส

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมปราสาทเครเนียเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรืออับปางของไซปรัสตอนเหนือซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปราสาทเครเนียยืนหยัดปกป้องท่าเรือทางเหนือและเมืองไซปรัสตั้งแต่ยุค 1500 แม้ว่าการก่อสร้างเพิ่มเติมในยุคไบแซนไทน์ที่เชื่อมโยงกับอาคาร4หลังและกำแพงนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกและยังคงอยู่ในการปกครองของชาวเวเนเชี่ยน ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการรุกรานของไซปรัสโดยจักรวรรดิออตโตมันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยแผ่นดินออตโตมันห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์และกองกำลังของพวกเขาเพิ่มความแข็งแกร่งทุกปี ดังนั้นชาวเวเนเชี่ยนจึงสร้างป้อมปราการไซปรัส ผนังของปราสาทให้ใหญ่และหนาแข็งแรงขึ้นเพื่อเอาชนะการโจมตีด้วยปืนใหญ่และต่อต้านการโจมตีใด ๆ ชาวเวเนเชียนยังคงอนุรักษ์สะพานชักดั้งเดิมที่ทางเข้าปราสาทประตูเมืองให้คงอยู่ในปัจจุบัน พวกเขายังรักษาโบสถ์ไบแซนไทน์สมัยศตวรรษที่ 12 ของปราสาทเซนต์จอร์จไว้ภายในกำแพงได้อย่างปลอดภัย ชะตากรรมของมันจะเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อการรุกรานของชาวออตโตมันเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1571 เมื่อชาวเวเนเชี่ยนดูเหมือนยอมแพ้และไม่มีการขัดขืนใดๆ!

ทัวร์ไซปรัส

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงนิโครเซีย – สนามบินลาร์นาคา – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าและนำท่านเช้คเอ้าท์
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไซปรัส ผ่านชมกำแพงเมืองเวนิสเป็นชุดของกำแพงป้องกันซึ่งล้อมรอบเมืองหลวงของนิโคเซียในไซปรัส กำแพงเมืองแรกสร้างขึ้นในยุคกลาง แต่สร้างใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยสาธารณรัฐเวนิส กำแพงยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากและเป็นหนึ่งในป้อมปราการแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ดีที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

จากนั่นชมประตู ฟามากุสต้า ประตูกำแพงเมืองนิโครเซีย ถือเป็นประตูหลักของเมือง การก่อสร้างนี้ได้รับการคัดลอกจากสไตล์
เวเนเชี่ยน จาก Lazaretto Gate of Candia ที่มีชื่อเสียงซึ่งออกแบบโดย Michael

ทัวร์ไซปรัส

นำท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น สร้างขึ้นโดยอาร์คบิชอป ในปีค.ศ. 1662 แม้มหาวิหารนี้จะมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับมหาวิหารอื่นๆ ในนิโครเซีย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารหลวงแห่งเมืองนิโครเซีย เป็นมหาวิหารที่มีความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนกำแพงประตูทางเข้า รวมไปถึงภายในมหาวิหารที่มีบัลลังค์ของอาร์คบิชอป ซึ่งมีความหรูหราอลังการ บนบัลลังก์ มีรูปนกอินทรีย์ 2 หัว ประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งประธานาธิบดีของไซปรัสและเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีก ได้เคยนั่งบนบัลลังก์นี้มาแล้ว นอกจากนี้พิธีราชาภิเษกของอาร์คบิชอปคนใหม่ ได้ถูกจัดขึ้นที่มหาวิหารแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้านำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 แหล่งรวบรวมสะสมโบราณวัตถุของไซปรัสที่ดีเยี่ยมและใหญ่ที่สุดในโลก วัตถุโบราณต่างๆ ถูกค้นพบบนเกาะไซปรัส อิสระเชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกบนถนน Laiki Geitonia ถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งสะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองไซปรัส ได้เป็นอย่างดี

15.30 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินลาร์นาคา

19.00 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS742 เพื่อกลับสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

20.35 ถึงสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

23.30 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS960 เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่แปด สุวรรณภูมิ

12.40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 10,000
จองทัวร์   ราคาโปรโมชั่นทริปสำรวจ รับ 15 ท่านเท่านั้น 
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 10,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 10,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 82,900 82,900 82,900 12,000
จองทัวร์   ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:40 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

หมายเหตุ :
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจควบคุมไมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า31วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า15วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ โดยอียิปต์แอร์ อนุญาตโหลดกระเป๋า1ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ4* พักห้องละ 2 ท่าน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ในการนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล500,000บาท
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
8.ค่าวีซ่าประเทศไซปรัสท่านละ20ยูโร

อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 5Euro/วัน x 6 วัน = 30Euroต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษที่ร้านอาหารและ ในโรงแรมฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือคำนวณราคาจากจำนวนผู้ที่เดินทางจริง หรือหากมีการปรับราคาของสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมืองต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศไซปรัส
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับ
ประทับตราวีซ่า (วีซ่าใช้เวลานาน ดังนั้นขอให้ท่านส่งพาสปอร์ตแบบสแกนมาก่อนคะ)
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงินจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
(1ท่าน1 ชุด กรณีของเด็กใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกันโดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไซปรัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตะวันออกกลางทัวร์แนะนำ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

6คืน
24 - 31 ต.ค. / 7 - 14 พ.ย. / 5 - 12 ธ.ค. / 12 - 19 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6853 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โรแมนติกฝรั่งเศส  8 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โรแมนติกฝรั่งเศส 8 วัน

5คืน
27 ก.ย. - 4 ต.ค. / 11 - 18 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :113 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
70,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน

8คืน
10 - 20 ต.ค. / 17 - 27 ต.ค. / 5 - 15 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 7 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :101 ท่าน

Thai Airways
11วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
110,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน

7คืน
12 - 21 ต.ค. / 19 - 28 ต.ค. / 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. / 4 - 13 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 7 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :236 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
88,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย


11 - 19 ต.ค. / 4 - 12 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 4 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :121 ท่าน

Thai Airways
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
90,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10 วัน โดยสายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 10 วัน โดยสายการบินไทย


12 - 21 ต.ค. / 5 - 14 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 27 ธ.ค. - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :143 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
129,000
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน


21 - 30 ก.ย. / 12 - 21 ต.ค. / 15 - 24 พ.ย. / 5 - 14 ธ.ค. / 24 ธ.ค. - 2 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :82 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
117,000
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP