ปราสาทคารานา Kharaneh Castle

ปราสาทคารานา Kharaneh Castle

ปราสาทคารานา เป็นปราสาทกลางทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ถูกสร้างประมาณในช่วงเวลาเดียวกับ Amra Castle มีรูปแบบในยุคต้นๆ ของชาวมุสลิม ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนซาอุดิอาระเบียมาก ถึงแม้ปราสาทคารานาจะได้ชื่อว่าเป็นปราสาท แต่สถาปัตยกรรมของมันกลับไม่ใช่เพื่อการรบเช่นปราสาทอื่นๆ แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นช่องที่กำแพงซึ่งไม่ใช่สำหรับยิงธนู แต่ที่จริงแล้วเป็นช่องให้อากาศและแสงเข้า แต่ที่ต้องสร้างให้แคบก็เพื่อกันไม่ให้ทรายเข้า หรือแม้กระทั่งประตูบานเดียวที่ดูเหมือนเป็นการสร้างเพื่อป้องกันการโจมตีของข้าศึก แต่ที่จริงแล้วก็เพราะที่นี่มีขนาดเล็กเลยไม่จำเป็นต้องมีหลายประตู ดังนั้น ข้อสันนิษฐานที่เป็นได้มากที่สุดคือ ที่นี่เป็นที่พักแรมสำหรับพ่อค้า นักเดินทางที่เดินทางรอนแรมเพื่อค้าขาย

 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี  https://www.planetworldwide.com/GrandJordan-1054.html

ค้นหา : ปราสาทคารานา ทัวร์จอร์แดน ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP