เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก

เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก

"เขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก"

เขาหวงซาน มีอายุมากกว่า 800 ล้านปี  อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่ผสมผสานกันของป่าไม้  การสรรค์สร้างของหินแกรนิต ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความสวยงามแปลกตาจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีทิวทัศน์ที่สวยงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสน รูปร่างแปลกตาและภาพของหมอกที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา 
 
ในปี ค.ศ.1990 องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เทือกเขาหวงซานเป็นมรดกโลก เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย หากวันที่อากาศดีๆ จะได้เห็นความสวยงามของภูเขาสลับทับซ้อน และเห็นยอดเขาหินเป็นแท่งๆ แปลกตาจำนวนมากทำให้เกิดจินตนาการได้หลากหลายเลยทีเดียว
 
ทัวร์หวงซาน
 
ทัวร์หวงซาน

ค้นหา : ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซานAdvertise


^
TOP