บ้านอุสโทลิออส House of Eustolios

บ้านอุสโทลิออส House of Eustolios

บ้านอุสโทลิออส ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาได้ถูกตกแต่งโดยเจ้าของบ้านชื่ออุสโทลิออส ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ตกแต่งด้วยศิลปะแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาทุกส่วนของบ้านมีการตกแต่งจัดสรรเป็นอย่างดี

ทัวร์แนะนำ ทัวร์ไซปรัส https://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1035

ค้นหา : ทัวร์ไซปรัส อุสโทลิออส ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP