อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ Hanging Temple

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ Hanging Temple

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ (悬空寺) ตั้งอยู่ที่เมืองต้าถง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองต้าถง มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยเหนือ โดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูป โดยใช้ผนังหินหาเป็นสถาปัตยกรรมฝีมือแกะสลักงดงามลงตัว

อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ ยืนหยัดอยู่ด้วยเสาไม้ค้ำยันที่เสียบทะลุเข้าไปในผาหิน บนความสูงมากกว่า 75 เมตร โดยวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ หรือประมาณปี ค.ศ. 400-500 อารามแห่งนี้สามารถยืนหยัดมายาวนานขนาดนี้ แสดงถึงภูมิปัญญาและชาญฉลาดของชาวจีนโบราณ เพื่อหลบบังทิศทางลมที่แรงจัด เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนอารามทั้งทางน้ำทางอากาศและแสงแดดมากนักจึงทำให้อารามแห่งนี้ยังคงความแข็งแรงมาได้จนถึงปัจจุบัน วิหารแขวนแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 

  

ค้นหา : อารามลอยฟ้า วัดเสวียนคงซื่อ ทัวร์ต้าถง ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP