บ่อฟอกหนังและย้อมสีหนังแบบโบราณ Chouara Tannery

บ่อฟอกหนังและย้อมสีหนังแบบโบราณ Chouara Tannery

 

บ่อฟอกหนังและย้อมสีหนังแบบโบราณ Chouara Tannery

บ่อฟอกหนังและย้อมสีหนังแบบโบราณ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟซ เป็นบ่อฟอกหนังแบบกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีอายุนับพันปี ได้ถูกอนุรักษ์โดยองค์การยูเนสโก้ บ่อฟอกหนังจะเต็มไปด้วยอ่างหินบรรจุสีย้อมผ้าจำนวนมากวางเรียงกันเป็นแถว เหมือนเป็นจานสีที่มีขนาดใหญ่ โดยหนังเหล่านี้ได้มาจากทั้งวัว แกะ แพะ และอูฐ และจะนำไปเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังคุณภาพสูง เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งชาวบ้านสามารถทำสำเร็จทั้งหมดโดยไม่ใช้เครื่องจักร เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ยุคกลาง
 
 
ทัวร์แนะนำ แกรนด์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อกโก https://www.planetworldwide.com/Grand-Morocco-846.html
 

ค้นหา : ทัวร์โมรอคโค ทัวร์โมร็อคโค ทัวร์โมร็อกโก บ่อฟอกหนัง ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP