ถ้ำพระพันองค์ Bezeklik Thousand Buddha Caves

ถ้ำพระพันองค์ Bezeklik Thousand Buddha Caves

เซียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ Bezeklik Thousand Buddha Caves ซึ่งเป็นมรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยกว่า 490 ถ้ำ ซึ่งเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วนสีที่งดงามวิจิตรตระการตามีมากถึง 45,000 ตร.ม. รูปปั้นกว่า 2,000 องค์ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน

 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง https://www.planetworldwide.com/Silk-Road-Tour-998.html

ค้นหา : เซียนฝอต้ง ถ้ำพระพันองค์ ทัวร์เส้นทางสายไหม ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP