เขาเซียงกง Xianggong Mountain

เขาเซียงกง Xianggong Mountain

เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด เขาเซียงกงนี้ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ 

ค้นหา : ทัวร์กุ้ยหลิน เขาเซียงกง ทัวร์จีนAdvertise


^
TOP