เจดีย์สัญลักษณ์ของชนเผ่าต้ง

เจดีย์สัญลักษณ์ของชนเผ่าต้ง

เจดีย์สัญลักษณ์ของชนเผ่าต้ง หรือ หอกลอง ชายชาวต้งมีความชำนาญในการก่อสร้างตึกด้วยอิฐ หิน และไม้ การสร้างตึกแขวนกลอง สร้างสะพานถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ชาวต้งมีความชำนาญมากที่สุด การก่อสร้างตึกแขวนกลองของชาวต้งใช้ไม้ล้วนๆ ไม่มีการใช้ตะปูตอกยึด สามารถสร้างได้สูงเป็นสิบชั้นเลยทีเดียว รูปทรงหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมงดงามดุจเจดีย์แก้ว สูงส่ง สง่างาม นับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชุมชนชาวต้ง นับเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน และยังเป็นดินแดนที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีชาวต้ง ในทุกวันนี้ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ ชนเผ่าต้งนี้จึงเป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมอันโดดเด่นของซานเจียง

ค้นหา : ทัวร์กุ้ยหลิน ซานเจียง เจดีย์สัญลักษณ์ของชนเผ่าต้ง ทัวร์จีนAdvertise


^
TOP