ภูเขาหวงซาน

ภูเขาหวงซาน

**ชมเมืองโบราณถุนซี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คือ อาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง - ชิง
เมืองโบราณถุงซี
และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
**หวงซาน มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจาก Uneso ตั้งแต่ปี 1990 มีคนเปรียบเปรย
หวงซานไว้ว่า "งดงามดุจดั่งแดนสวรรค์" และ "เป็นยอดขุนเขาบนโลกมนุษย์ ชมทะเลเมฆ
ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงามต้นสนที่มีอายุตั้งแต่ 800 ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่
แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชอุ่ม ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตา
ตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนหวงซาน
และแช่น้ำแร่ท่ามกลางหุขเขาหวงซาน
หวงซาน
**หมู่บ้านโบราณหงขุน มรดกโลกที่ต้องไปเยือนสักครั้ง งดงามราวภาพวาดปลายพู่กัน
ได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2000 มีประวัติกว่า
800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่้อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบันหมู่บ้านหวงชุนมี
บ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือนที่ยังคงรักษาสถาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิง
และชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน "
เมืองโบราณหงชุน
**เมืองริมน้ำโบราณซีถัง นั่งเรือชมเมืองโบราณซีถัง มีอายุเก่าแก่นับพันปี มีแม่น้ำ 9 สายล้อม
รอบ เป็น 1-7 หมู่บ้านโบราณริมน้ำแห่งเจียงหนาน เมืองโบราณซีถังเป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนต์เรื่อง "Mission Impossible III " ในปี 2006
**เมืองโบราณริมน้ำโจวจวง เมืองโบราณริมน้ำอันดับ 1 ของจีน ได้ขึ้นชื่อเมืองโบราณริมน้ำ 1
ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของโลก สวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
**สวนจีนโบราณ สวนอวี้หยวน ซึ่งมีประวัตินานกว่า 400 ปี
**ตลาดร้อยปี หรือเฉินหวางเมี่ยว เป็นตลาดเก่าแก่ของผู่ตง เซี่ยงไฮ้
เดอะบันต์
**เดอะบันด์ (The Bund) หรือหาดไว่ทาน คนจีนเรียกว่าว่าทาน (Waitan) ที่นี่เป็นสถานที่
ไฮไลท์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ บรายากาศโดยรอบเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่เป็นสถาน
ปัตยกรรมแบบยุโรป จึงทำให้เซี่ยงไฮ้ได้รับฉายาว่า "ปารีสแห่งตะวันออก"
**แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังยอดนิยมของเซี่ยงไฮ้ "ถนนนานกิง"
 
เส้นทางทัวร์หวงซาน มีสถานที่น่าท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย ชมรายการทัวร์ ได้ที่ https://www.planetworldwide.com/Luxury-Tour-Shanghai-Huangshan-Xitang-Water-Town-1024.html
 
 

 

ค้นหา : ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์อู่เจิ้นทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP