อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ

อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ

 

ภูเขาอู่ไถซัน (Wutai Shan) เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ ในมณฑลซานซีเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เรืองนามลือชื่อของจีน สิ่งก่อสร้างโบราณทางพุทธศาสนาที่ตกทอดมาจนปัจจุบัน นอกจากนั้นบนภูเขาอู่ไถซันมีวัดจำนวนถึง58แห่งอีกด้วย

ในจำนวนนี้ วัดที่มีชื่อเสียงเป็นวัดหนันฉันและวัดฝัวกวง วัดหนันฉันเป็นสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาที่้เป็นโครงสร้างไม้ที่เก่าแก่ืั้ที่สุดในปัจจุบัน ในด้านการก่อสร้่าง วัดฝัวกวงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้หลอมรวมเอารูปแบบสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยของจีน สิ่งก่อสร้่าง พระพุทธรูป ภาพตามผนัง และร่ิองรอยตัวอักษรภาษาจีนในวัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งวิเศษสี่อย่าง 

      เทือกเขาอู่ไถซันเป็นเขายอดตัดมีทั้งหมด 5 ยอด (Terrace)ได้แก่ยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ยอดเหนือเป็นยอดที่สูงที่สุดจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,058 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในตอนเหนือของประเทศจีน 
ชื่อภาษาจีน อู่ ไถ แปลว่า 5 ระเบียง

ซึ่งมีวัดมากมายกระจัดกระจายอยู่ในหุบเขาศักดิ์แห่งนี้เกือบสองร้อยวัด แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 47 วัด ตั้งอยู่ในเมืองไถหวยใจกลางหุบเขาซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าและทิวเขาใหญ่น้อยซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามอันยากจะหาชมได้ทั่วไป 

      วัดในเทือกเขาแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานพุทธศาสนาทั้งของชาวฮั่น มองโกเลีย และทิเบต ทำให้เทือกเขาแห่งนี่เป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน 

อู่ไถซันได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งตามนิยามของยูเนสโกแล้วหมายถึง สถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นทางภูมิศาสตร์ หรือทรัพย์สินที่ เป็นตัวแทนของธรรมชาติและผลงานของมนุษย์ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ 

ค้นหา : อู่ไถซาน ทัวร์อู่ไถซาน ทัวร์จีนAdvertise


^
TOP