อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ

อู่ไถซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ

 

ภูเขาอู่ไถซัน (Wutai Shan) เป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ ในมณฑลซานซีเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เรืองนามลือชื่อของจีน สิ่งก่อสร้างโบราณทางพุทธศาสนาที่ตกทอดมาจนปัจจุบัน นอกจากนั้นบนภูเขาอู่ไถซันมีวัดจำนวนถึง58แห่งอีกด้วย

ในจำนวนนี้ วัดที่มีชื่อเสียงเป็นวัดหนันฉันและวัดฝัวกวง วัดหนันฉันเป็นสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนาที่้เป็นโครงสร้างไม้ที่เก่าแก่ืั้ที่สุดในปัจจุบัน ในด้านการก่อสร้่าง วัดฝัวกวงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้หลอมรวมเอารูปแบบสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยของจีน สิ่งก่อสร้่าง พระพุทธรูป ภาพตามผนัง และร่ิองรอยตัวอักษรภาษาจีนในวัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งวิเศษสี่อย่าง 

      เทือกเขาอู่ไถซันเป็นเขายอดตัดมีทั้งหมด 5 ยอด (Terrace)ได้แก่ยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ยอดเหนือเป็นยอดที่สูงที่สุดจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,058 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในตอนเหนือของประเทศจีน 
ชื่อภาษาจีน อู่ ไถ แปลว่า 5 ระเบียง

ซึ่งมีวัดมากมายกระจัดกระจายอยู่ในหุบเขาศักดิ์แห่งนี้เกือบสองร้อยวัด แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 47 วัด ตั้งอยู่ในเมืองไถหวยใจกลางหุบเขาซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าและทิวเขาใหญ่น้อยซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามอันยากจะหาชมได้ทั่วไป 

      วัดในเทือกเขาแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานพุทธศาสนาทั้งของชาวฮั่น มองโกเลีย และทิเบต ทำให้เทือกเขาแห่งนี่เป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน 

อู่ไถซันได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งตามนิยามของยูเนสโกแล้วหมายถึง สถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นทางภูมิศาสตร์ หรือทรัพย์สินที่ เป็นตัวแทนของธรรมชาติและผลงานของมนุษย์ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ 

ค้นหา : อู่ไถซาน ทัวร์อู่ไถซานบทความท่องเที่ยว อับเดตล่าสุด

สัมผัสดินแดนลึกลับของถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค อันน่าอัศจรรย์ แห่งภูลังกา เชื่อกันว่าหากใครได้มาบูชา พญานาค ชีวิตจะรุ่งโรจน์ ทรัพย์สินเงินทองมั่งมี

สัมผัสดินแดนลึกลับของถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค อันน่าอัศจรรย์ แห่งภูลังกา เชื่อกันว่าหากใครได้มาบูชา พญานาค ชีวิตจะรุ่งโรจน์ ทรัพย์สินเงินทองมั่งมี

หินสามวาฬ บึงกาฬ อลังการความงามทางธรรมชาติ

หินสามวาฬ บึงกาฬ อลังการความงามทางธรรมชาติ

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทขอมโบราณเก่าแก่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ปราสาททราไก ปราสาทที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันเงียบสงบ ประเทศลิทัวเนีย

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบนพื้นกระจกใส ณ วัดตากผีเสื้อ

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

กราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดสวยกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ณ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี


^
TOP