ชมวัดอูลูวาตู Uluwatu Temple

ชมวัดอูลูวาตู Uluwatu Temple

วัดอูลูวาตู Uluwatu Temple วัดที่ตั้ง อยู่บนหน้าผาริมทะเล สูงเกือบ 70 เมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี เป็นวัดสาคัญ 1ใน5 แห่งที่อยู่ริมทะเล มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น3 ส่วน ตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑ
 

ค้นหา : ทัวร์บาหลี วัดอูลูวาตูAdvertise


^
TOP