วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ Tampak Siring

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ Tampak Siring

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ Tampak Siring เป็นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมืองเทมภัคสิริงค์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปีค.ศ. 962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา วัดแห่งนี้ชาวบาหลีนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล จุดเด่นของวัดอยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เป็นน้ำพุที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี ชาวบาหลีเชื่อว่า พระอินทร์เป็นผู้บันดาลน้ำพุนี้ และมีความเชื่อว่า การที่ได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมไปถึงยังช่วยรักษาโรคภัยต่าง ๆ ได้

ค้นหา : ทัวร์บาหลี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP