วิหารทานาห์ลอต Pura Tanah Lot

วิหารทานาห์ลอต Pura Tanah Lot

วิหารทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot ) สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 วิหารทานาห์ลอตก่อสร้างขึ้นบนโขดหินริมทะเลอาจดูเหมือนคล้ายเป็นเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาน้ำลงก็สามารถเดินข้ามไปยังตัววิหารได้ โดยรอบของวิหารมีวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงามถือเป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยและโรแมนติกที่สุด วิหารทานาห์ลอต ถือเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความเชื่อว่าวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

ค้นหา : ทัวร์บาหลี วิหารทานาห์ลอต ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP