วัดปุราเบซากิห์ Pura Besakih

วัดปุราเบซากิห์ Pura Besakih

วัดปุราเบซากิห์ Pura Besakih อยู่ภายในหมู่บ้านเบซากิห์ เชิงเขากูนุงอากุง ทางทิศจะวันออกของเกาะบาหลี วัดปุราเบซากิห์เป็นวัดประจำอาณาจักรของราชวงศ์เกลเกล เป็นวัดของศาสนาฮินดู วัดนี้ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและมีความสำคัญในบาหลี จึงทำให้วัดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแม่หรือหวัดหลวงแห่งเบซากิห์ ภายในวัดจะประกอบไปด้วยปูราน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในวัด และมีแท่นบูชาขนาดใหญ่ 3 บัลลังก์สำหรับเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระศิวะ สดาศิวะ และปรมศิวะ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แต่ละแท่นมีผ้าสีต่าง ๆ ผูกล้อมเป็นการแสดงความเคารพสักการะต่อเทพเจ้า ตามความเชื่อที่ว่า เทพเจ้าและบรรพบุรุษจะประทับอยู่ที่ภูเขา

ค้นหา : ทัวร์บาหลี วัดปุราเบซากิห์ ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP