ปูราอูลุนดานูบราตัน เทวสถานกลางทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี

ปูราอูลุนดานูบราตัน เทวสถานกลางทะเลสาบแห่งเกาะบาหลี

วัด Pura ulun danu bratan หรือเรียกสั้นๆ ว่า Pura bratan (วัดบราตัน) เป็นวัดประจำศาสนาฮินดูถูกสร้างขึ้นกลางทะเลสาบบราตัน วัด Pura ulun danu bratan สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1633 ดั้งเดิมเป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมบูชาเทวีแห่งน้ำ เนื่องด้วยพื้นน้ำแห่งนี้จัดเป็นแหล่งชลประทานที่สำคัญของเกาะมาตั้งแต่โบราณ
 
 
 
วัด Pura ulun danu bratan จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีย์ 11 ชั้น มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ รวมทั้งพระปารวตี รอบๆ ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ อีกมากมาย และรูปปั้นสัตว์นานาชนิด วัด Pura ulun danu bratan วิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดีและอากาศเย็นสบาย ถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี

ค้นหา : Pura-ulun-danu-bratan วัด-Pura-ulun-danu-bratan Pura-bratan วัดบราตัน ทัวร์บาหลี ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP