วัดอูลันดานูบราตัน Pura Ulun Danu Bratan

วัดอูลันดานูบราตัน Pura Ulun Danu Bratan

วัดอูลันดานูบราตัน อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 1,000เมตร เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวีดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงหรือ เมรุ
มุงด้วยฟางซึ่งซ้อนกันถึง11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นส้ญลักษณ์ ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

ค้นหา : ทัวร์บาหลี วัดอูลันดานูบราตัน ทะเลสาบบราตัน ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP