พิพิธภัณฑ์คิคคอส Museum of Kykkos Monastery

พิพิธภัณฑ์คิคคอส Museum of Kykkos Monastery

พิพิธภัณฑ์คิดคอส หรืออารามคิดคอส เป็น1ใน3 อารามร่ำรวยที่สุด,อารามที่ประดับด้วยทั้งเงินและทอง เปลือกหอยมุก ภายในจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนา เช่นงานแกะสลักไม้ เสื้อคลุมและงานปักที่เป็นประวัติศาสตร์ของโบสถ์จัดแสดงอยู่ในอาราม

ทัวร์แนะนำ  ทัวร์ไซปรัส https://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1035

ค้นหา : ทัวร์ไซปรัส พิพิธภัณฑ์คิคคอส อารามคิคคอส ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP