จอร์แดน & อียิปต์

จอร์แดน & อียิปต์

**ชมนครเจอราช หรือ "เมืองพันเสา" หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจอร์แดน
**ชมเมืองเพตรา ได้รับเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ปีค.ศ.1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของแห่งโลกใหม่
**ชมมหาปิรามิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดสิ่งของโลก
**ชมพิพิธภัณฑ์รามเซลที่สอง
**ชมหลุมฝังศพใต้ดิน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของชาวโรมันในอดีตมีกว่า
50,000 ศพ
**เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยปกครองอียิปต์
**ชมวิหารฮัสเซฟสุต วิหารคาร์นัค วิหารลุคซอร์ วิหารเอ็ดฟู วิหารคอมออมโบ วิหารอาบูซิมเบล วิหารฟิเลย์
**ล่องเรือเฟลุคคา
**ชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ NMEC
 
ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย สามารถเยี่ยมชมโปรแกรมทัวร์ ได้ที่  https://www.planetworldwide.com/The-Exclusive-Egypt-Jordan-1254.html
 
 

 

ค้นหา : ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ตะวันกลางAdvertise


^
TOP