นครเจอราช JERASH

นครเจอราช JERASH

นครเจอราช เมืองพันเสา อดีต 1ใน10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ซากนครเมืองโบราณแห่งนี้คงเหลือไว้เรื่องราวความยิ่งใหญ่จากอดีตจนปัจจุบัน 

ทัวร์แนะนำ ทัวร์จอร์แดน  https://www.planetworldwide.com/tour-pww.php?pack_id=1054

ค้นหา : ทัวร์จอร์แดน เจอราช นครเจอราช ทัวร์ตะวันออกกลางAdvertise


^
TOP